Mikä ihmeen osallisuus?

Mikä ihmeen osallisuus?

Osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen, häh? Olet saattanut törmätä sanoihin vilaukselta jossain, mutta et välttämättä ole pysähtynyt miettimään mitä ne oikein tarkoittavat. ”Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat” on yksi neljästä Jyväskylän kaupungin kärkistrategiasta. Osallisuuden edistäminen löytyy jopa Euroopan Unionin tavoitteista. Asiasta ei kuitenkaan turhaan hössötetä, sillä se on yksi keskeisimmistä keinoista köyhyyden torjumiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Osallisuus ei ole vain osallistumista. Sillä on kolme edellytystä: riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus sekä yhteisöihin kuuluminen. Osallisuus on tunne siitä, että ihminen on osa jotain yhteisöä, kuten työ- tai harrasteporukkaa. Yhteisössä ollaan tasavertaisia ja sen asioihin voi vaikuttaa. Olemme osallisia myös hyvinvointia tarjoavaan yhteiskuntaamme, joka tarjoaa meille mahdollisuuden esim. terveyteen, koulutukseen ja toimeentuloon. Sosiaalisella aktiivisuudella, eli yhteisöissä vaikuttamisella, on yllättävä yhteys myös terveyteen. Se pienentää riskiä mm. sydänsairauksiin, masennukseen ja pitkäaikaiseen laitoshuoltoon.

Jos osallisuus on yksi Jyväskylän kärkistrategioista, miten se oikein näkyy arjessasi? Monet työryhmät miettivät kuumeisesti keinoja kaupunkilaisten osallisuuden kokemusten lisäämiseksi. Avoin toimintakulttuuri, yhdessä tekeminen ja asukkaiden ottaminen mukaan suunnitteluun ovat muutamia Jyväskylän kaupungin keinoista edistää asukkaiden osallisuutta. Helpommilla lähestymistavoilla, vaikuttamisen keinoilla ja yhteisillä päätöksillä kasvatetaan osallisuuden tunnetta. Jyväskylässä on esimerkiksi tällä hetkellä kysely neuvoloiden asiakkaille heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Osallistumisen mahdollisuuksia on lukuisia, mutta milloin viimeksi olet käynyt vaikuttamassa? Kannustaako oma osallistuminen muitakin osallistumaan? Kun kaupunkilaiset osallistuvat tarpeeksi, vaikutus näkyy. Kun kaupunkilaiset huomaavat, että omalla osallistumisella on merkitystä, yhteisöllisyyden ja kuuluvuuden tunne vahvistuu. Ei muuta kuin osallistumaan!

Riitu Rautionaho ja Leevi Hakonen, fysioterapeuttiopiskelijat, JAMK

Jyväskylän osallisuusohjelma: https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/osallisuusohjelma
Jyväskylän kärkistrategiat: http://www.jyvaskyla.fi/strategia_ja_hankkeet/kaupunkistrategia
THL:n sivut osallisuudesta: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

4.9.2018

Asiasanat: