Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nuorten taidetyöpajan starttipajan blogi - kuvituskuva
Aluksi oli jotenki tosi hämmentävää ja surullista, ku ei vielä ollut virtuaali-Starttia.
Kuva
Nuorten taidetyöpajan starttipajan blogi - kuvituskuva

”Hallitus on tehnyt linjauksia Korona-tilanteeseen liittyen ja työpajatoiminta on tämän johdosta tauolla ainakin 18.3.-13.4.2020 välisen ajan”.  Näin alkoi viestini starttipajan nuorille 17.3.2020. Samaan aikaan tuota kirjoittaessani mietin, että miten tästä eteenpäin. Miten käy nuorten arjenhallinnan, vuorokausirytmin ja toimintakyvyn, kun säännöllinen fyysinen työpajatoiminta keskeytyy? 

Viikko-ohjelman avulla voit taistella tylsyyttä vastaan


”Aluksi oli jotenki tosi hämmentävää ja surullista, ku ei vielä ollut virtuaali-Starttia. Tuntu tosi tyhjältä ku ei ollukkaa enää sitä säännöllistä juttua, sosiaalista kontaktia yms. mihin oli pakko mennä. Oli tosi haikeeta”.

Nuoret kokivat uuden tilanteen hyvin hämmentävänä ja osa jopa ahdistavana. Moni nuori on kokenut säännöllisen osallistumisen starttipajan toimintaan tärkeäksi, se on tukenut heidän arjenhallintaa ja toimintakykyä, mutta myös henkistä hyvinvointia. Koska tapanani ei ole jäädä tuleen makaamaan niin jo seuraavassa hetkessä ajatusteni juoksutossut savusivat, kun mietin, että miten toimintaa voitaisiin jatkaa halukkaiden nuorten kanssa vapaaehtoisesti. Tähän ajatusleikkiin yhtyivät kanssani myös etsivän nuorisotyöntekijät, jotka ohjaavat ryhmämuotoista Akku-ryhmää Nuorten taidetyöpajalla. 

Akku-ryhmä ja starttipaja ovat tehneet yhteistyötä jo pidemmän tovin, joten ajatus yhteisestä toiminnan toteuttamisesta oli enemmän kuin luontevaa. Lähdimme yhdessä miettimään uusia toimintamalleja, joiden avulla voisimme tukea niin starttipajan kuin Akku-ryhmässä käyvien nuorten arjenhallintaa, toimintakykyä ja tarjota mielekästä tekemistä sekä sosiaalisia kontakteja arkeen. Tämän pohjalta syntyi starttipajan ja Akku-ryhmän yhteinen viikko-ohjelma, jonka tavoitteena oli tukea arjenhallintaa, tarjota mielekästä tekemistä arkeen ja pitää sosiaalista elämää yllä. 

Kuva
Nuorten taidetyöpajan starttipajan blogi - viikko-ohjelma

Suurin osa starttipajan nuorista toivoi, että starttipajan toiminta jatkuisi myös säännöllisesti, vaikka sopimukset olivatkin tauolla. Yhteisen viikko-ohjelman suunnittelutyön ohella lähdimme yhdessä nuorten kanssa suunnittelemaan vapaaehtoista virtuaalipajatoimintaa. Nuoret saivat kertoa ideoita ja toiveita toimintaan ja sen sisältöön liittyen, mutta he myös opastivat tätä ei niin ATK-neroa virtuaalitodellisuuden ihmeelliseen maailmaan. Tämän pohjalta starttipajan toiminta siirtyi uuteen toimintaympäristöön ja löysi oman paikkansa Discord-alustalta, joka on sovellus, jossa voi keskustella puhumalla ja kirjoittamalla. Tämän lisäksi WhatsApp-sovelluksesta tuli toinen luonteva pajatoiminnan ohjauksen työväline. Oli ilo huomata, kuinka mutkattomasti nuoret löysivät nämä uudet toimintaympäristöt.

Virtuaalistartti on hyvä korvike


”On toki edelleen haikeeta, kun ei pääse ihmisiä tapaamaan, mutta virtuaali-Startti on hyvä korvike kuitenki! Mahtavaa miten kaikilla riittää juttua eikä Discord oo hetkeäkään hiljaa ku Startti on meneillään”.

Kuva
Nuorten taidetyöpajan starttipajan blogi - viikko-ohjelmaTyöpajatoiminta jatkui virallisesti virtuaalisessa muodossa 6.4.2020.  Samaan aikaan aloitettiin kaikille virtuaalipajatoimintaan osallistuville nuorille jakamaan viikoittain ruokakasseja, jotka starttipajan nuoret ovat ottaneet ilolla vastaan ja kokeneet ne erittäin tärkeäksi. Ajatuksena on tarjota nuorille ruokatarvikkeita, innostaen näin nuoret valmistamaan terveellistä, monipuolista ruokaa.

Virtuaalistartilla on viimeisten viikkojen aikana pyritty lisäämään monipuolista toimintaa arkeen erilaisten arkirutiinihaasteiden sekä päivä- ja viikkotehtävien kautta. Viimeisten viikkojen aikana on puunattu kodin eri kohteita, mietitty omaa taloudenhallintaan ja leivottu niin suolaista kuin makeaa. Oma elämä -osuudessa teemana on ollut minä, on pohdittu millainen minä olen ja mitkä ovat vahvuuksiani entä mitä ominaisuuksia minulla on. Lautapelailua on toteutettu erilaisilla virtuaalialustoilla ja lukemisharrastusta on myös herätelty. Toukokuussa vuorossa on oman tulevaisuuden pohtimista ja jatkopolkujen hahmottamista. 

Kuva
Nuorten taidetyöpajan starttipajan blogi - kuvassa ns. cupcake

 

Lopuksi


”Virtuaalistartti on auttanut pitämään rutiinia arjessa. Tietää että on viikko eikä viikonloppu ja että pitää olla paikalla tiettyyn aikaan. Saa jutella muiden kanssa ja nauraa siinä samalla. Ja tehtävät on auttanut myös pitämään yllä pientä motivaatiota ettei mene sohvan pohjalla nyhväämiseksi”.

Nuoret ovat omaksuneet tämän uuden toimintaympäristön ja nämä uudet toimintatavat hienosti. Poissaolot ovat loistaneet poissaolollaan, tehtäviin on tartuttu innokkaasti ja niihin on paneuduttu huolellisesti. Tehtävien tuotoksia on ollut ilo nähdä, kuulla ja lukea. Moni nuorista on kokenut virtuaalipajatoiminnan hyväksi myös tilanteissa, joissa oman jaksamisen kanssa on ollut haasteita, jonka vuoksi työpajalle tuleminen olisi ollut haastavaa tai jopa mahdotonta. Näissä tilanteissa he ovat voineet kuitenkin osallistua pajatoimintaan ja päässeet toimimaan ryhmän mukana. Pajatoiminnan lisäksi nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti myös etsivän nuorisotyön kanssa yhdessä toteutettavaan yhteiseen viikko-ohjelmaan ja kokeneet sen erittäin mielekkääksi lisätoiminnaksi tähän erilaiseen arkeen. 

Kuva
Nuorten taidetyöpajan starttipajan blogi - voimavarapuu - piirros


Toisin sanoen poikkeustila ei ole estänyt pajatoiminnan toteuttamista vaan avannut polun aivan uudenlaisille alustoille ja toimintaympäristöihin. Tästä poikkeuksellisesta ajanjaksosta jää varmasti toimintamalleja myös aikaan, jolloin turvaväli ei enää ole kahta metriä ja kaveria saa taas halata. 


Starttipajan toimintaan ja viikko-ohjelmaan pääsee tutustumaan tarkemmin starttipajan omassa Instagramissa.


Leena Kautto-Koukka
kirjoittaja toimii Nuorten taidetyöpajan starttipajan työvalmentajana