Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuvituskuva/piirros aikuisesta joka ohjaa nuorta tietokoneen ääressä. Kuva Kivijalka-hanke. Kuva Kivijalka-hanke
Sähköistä tiedonsiirtoa aiemmin on haastanut kuitenkin se, ettei perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten Wilmat ikään kuin 'keskustele keskenään'
Kuva
Kuvituskuva/piirros aikuisesta joka ohjaa nuorta tietokoneen ääressä. Kuva Kivijalka-hanke

Kivijalka - Ground work -hankkeen yksi tavoite on nivelvaiheen tietojen parempi ja tasalaatuisempi siirtyminen. Vastaanottavassa oppilaitoksessa tieto siitä, kuinka nuorta voidaan tukea alusta saakka kiinnittymään oppilaitokseen ja opintoihin, edesauttaa oppilaitokseen kiinnittymistä ja ehkäisee näin ollen koulupudokkuutta. Sähköinen tiedonsiirto vastaisi tämän päivän tarpeisiin ja toimintatapaan hyvin. Lisäksi sähköinen tiedonsiirto on tietoturvallista ja läpinäkyvää myös oppilaalle itselleen ja hänen huoltajilleen. 

Sähköistä tiedonsiirtoa aiemmin on haastanut kuitenkin se, ettei perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten Wilmat ikään kuin ”keskustele keskenään”. Tämä tarkoittaa sitä, ettei aiemmin tietoja ole saatu kohdistettua järjestelmässä niille tarkoitettuihin paikkoihin. 

Keväällä 2021 yhdistimme kuitenkin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Pitävää ohjausta-hankkeen kanssa voimamme asian kehittämisen ja eteenpäin viemisen suhteen ja tällä hetkellä tilanne on se, että Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa otetaan keväällä 2022 käyttöön sähköinen nivelvaiheen tiedonsiirtolomake. 

Tavoitteena on koota ja siirtää oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot tietoturvallisesti perusopetuksesta uudelle koulutuksen järjestäjälle. Tiedonsiirtovelvoite perustuu Oppivelvollisuuslakiin (1214/2020, 23 §). 
 
Tiedonsiirto tehdään oppilaista, jotka ovat perusopetuksen aikana tarvinneet oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea.
 
Keskeistä on siirtää yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa tieto oppilaan vahvuuksista, tuen tarpeista sekä oppimisen ja koulunkäynnin toimivista käytänteistä perusopetuksen päättövaiheessa. Lomake oppilaan itsensä sekä hänen huoltajansa nähtävillä. Lähtökohtaisesti opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtämiseen ei tarvita oppilaan tai hänen huoltajansa lupaa. 

Sähköisen tiedonsiirron myötä tiedonsiirtolomakkeen sisältämät tiedot siirtyvät Jyväskylän kaupungin perusopetuksen Wilmasta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Wilmaan kootusti, kun nuori aloittaa opintonsa Gradian järjestämässä koulutuksessa: ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa, tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai aikuisten perusopetuksessa. 

Mielenkiinnolla odotamme mitä vaikutuksia uudistuksella on nuorten uuteen oppilaitokseen kiinnittymisen kannalta.

Kivijalka - Ground work -hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sen toiminta-aika on 1.12.2020-31.8.2023. 

Kivijalka – Ground work -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea nuoria, joilla on pulmia nivelvaiheessa tai perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Tavoitteena on parantaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tunnistaa tuen tarve nuorten kohdalla riittävän varhain. Tavoitteena on myös nivelvaiheen tietojen parempi ja tasalaatuisempi siirtyminen. 

Elina Peränen, nivelvaiheen asiantuntija, Kivijalka – Ground work -hanke (ESR)

Kuva
Kivijalka-hankkeen rahoittajien logot. Kuva Kivijalka-hanke
Asiasanat: