Hyppää pääsisältöön
Kuva
Piirros, jossa nuori hymyilee, jalat pöydällä
Työelämäjaksot voivat olla merkittävässä roolissa nuoren tulevaisuuden tai jatko-opintopolun kannalta
Kuva
Piirros, jossa nuori hymyilee, jalat pöydällä


Viimeisiä päiviä viedään Kivijalka – Ground work -hankkeen harjoittelijana ja takana onkin antoisa sekä opettavainen syksy. Hankkeessa olen kehittänyt työelämäyhteistyötä, joka toimiikin samalla myös sosionomi opintoihini liittyvänä kehittämistehtävänä.

Työelämäyhteistyön tarkoituksena on ollut saada yhteistyöhön mukaan työelämän eri toimijoita, jotta Ysiplus- ja Oppipajan nuoret pääsisivät eri mittaisille työelämäjaksoille. Työelämäjaksojen kautta monimuotoisempi oppimisympäristö peruskoulua suorittaville nuorille mahdollistuisi, sillä osa oppimisesta voisi tapahtua oikeissa työympäristöissä. 

Kun kyselin nuorilta, millaiset työpaikat heitä kiinnostavat, törmäsin kysymykseen ”Mitä me siitä muka hyödytään?”.  Se olikin hyvä kysymys, joka kiteyttää oikeastaan myös koko kehittämistyöni tarkoituksen. 

Tämän kysymys mielessäni lähdinkin listaamaan asioita, joita työelämäjaksot voivat nuorille tarjota sekä opettaa. 

•    Osallisuuden kokemusta
•    Elämänhallintataitoja
•    Sitoutumista
•    Pitkäjänteisyyttä
•    Työkokemusta
•    Onnistumisen kokemuksia
•    Omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamista
•    Arvoja
•    Vuorovaikutustaitoja
•    Epäonnistumisen käsittelytaitoja
•    Oman jatko-opintopolun selkiytymistä
•    Palautteen vastaanottamisen ja antamisen harjoittelemista
•    Työelämän pelisääntöjen ja taitojen oppimista
•    Itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistumista

Eikä tässä vielä kaikki. Parhaimmassa tapauksessa työelämäjaksot voivat olla merkittävässä roolissa nuoren tulevaisuuden tai jatko-opintopolun kannalta. Mietitäänpä esimerkiksi kuvitteellinen tilanne, jossa nuori on työelämäjaksojen kautta löytänyt itselleen mieluisan alan sekä työpaikan.

Parhaimmassa tapauksessa nuori voisi työllistyä yritykseen oppisopimuksen kautta ja näin saada itselleen myös toisen asteen tutkinnon. Tai nuori, jolle peruskoulun suorittaminen on ollut haastavaa, mutta työelämäjaksojen kautta se alkaisi sujua paremmin. Eikö silloin työelämäjaksot olekin aika merkityksellisiä ja kauaskantoisia myös yhteiskunnan tasolla tarkastellessa. Näin minun mielestäni ainakin. 

Työympäristössä myös mahdolliset vertaissuhteissa esiintyvät roolit voi jäädä pois ja nuori voi omana itsenään saada hyväksytyksi tulemisen ja onnistumisen kokemuksia. Mikäs sen tärkeämpää nuorille onkaan. 

Mutta entäpä työpaikkojen ja yhteisöjen saama hyöty? He saavat puolestaan työelämäyhteistyön kautta työkaluja tukea tarvitsevien nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen työelämäjaksoilla. Myös työyhteisön moninaisuus sekä yhteiskuntavastuun toteuttaminen ovat tärkeitä mukana kulkevia teemoja. Monia rohkeita yrityksiä sekä yhteisöjä on lähtenyt mukaan yhteistyöhön ja siihen voin olla kovin tyytyväinen. 

Jenna Oksanen
Harjoittelija, Kivijalka – Ground work -hanke / Sosionomi opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kivijalka-hankkeeseen liittyviä toimijoiden logoja
logobanneri_kivijalka_hanke.jpg