25.7.2018 Näin uusi elämäni uudessa kotimaassa rakentui

Millaisia ajatuksia sinussa herää, kun kuulet pakolaisuudesta? Kun kerrotaan ihmisistä, jotka joutuvat matkustamaan henkensä uhalla tuhansia kilometrejä sotaa ja väkivaltaa paetessaan?

He ovat saaneet uuden kodin Suomessa ja turvapaikan saannin jälkeen alkaa uuden arjen rakentaminen. Kielen opiskelu on vielä alussa. Silti on opittava palveluja ja toimintatapoja, jotka ovat vieraita ja hämmentäviä.

Aikaisemmassa elämässä hankitut koulutukset, ammatit ja ammatilliset tiedot ja taidot ovat harvoin vastaavia kuin uudessa kotimaassa. Opiskelut ovat myös voineet keskeytyä sodan ja pakolaisuuden myötä.

Koulutuksessa on asiantuntijapuheenvuoroja ja omia alustuksia.Näitä omakohtaisia kokemuksia työstetään nyt Jyväskylän kotoutumispalveluiden Kotoisa-hankkeen järjestämässä kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutuksessa elämäntarinoiksi. Pakolaistaustaiset kuntalaisemme kertovat kotoutumisen onnistumisista ja haasteista sekä siitä, miten ne on pystytty kääntämään voimavaroiksi oman elämän rakentamisessa. Osa heistä on asunut maassamme jo vuosikymmeniä, osalla kotoutuminen uuteen ympäristöön on vielä alkumetreillä.

Osallisuutta ja sujuvampia palveluita

Kesäkuussa 2018 alkanut koulutus on Jyväskylän seudulla ensimmäinen pakolaistaustaisille kuntalaisille tarkoitettu, kotoutumiseen liittyvä kokemusasiantuntijakoulutus. Sen tarkoituksena on saada heidän äänensä kuuluviin ja lisätä heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Tarkoituksena on myös saada heidän maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät kokemuksensa hyödynnettyä palveluiden kehittämisessä Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa koko seutukunnalla.

Koulutuksen järjestää kaupungin kotoutumispalveluissa toimiva Kotoisa-hanke (AMIF) yhteistyössä Kokemustalo ry. kanssa. Koulutuksessa on seitsemän pakolaistaustaista opiskelijaa Afganistanista ja Iranista. He ovat iältään 19–41-vuotiaita ja osalla heistä on jo Suomen kansalaisuus.

Koulutuspäivät järjestetään kerran viikossa Monikulttuurikeskus Gloriassa, joka on entuudestaan tuttu paikka opiskelijoille. Koulutuspäivien sisältö on koostunut oman kokemusasiantuntijuuden työstämisestä. Opiskelijat ovat pohjustaneet keskusteluja omlla elämäntarinoillaan, koonneet tietoutta pakolaisuudesta ja maahanmuuttoon liittyvistä asioista. On myös kuultu asiantuntijapuheenvuoroja, harjoiteltu viestintä- ja verkostoitumistaitoja sekä suunniteltu opiskeluihin liittyviä harjoitteluja.

Opiskelijat suorittavat koulutukseen liittyvät harjoittelut asumiseen ja kotoutumiseen liittyvissä palveluissa. Koulutus päättyy elokuussa 2018, jolloin opiskelijat saavat pätevyyden toimia kokemusasiantuntijana muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mervi Sirviö
projektityöntekijä, Kotoisa - hanke
mervi.sirvio@jkl.fi

Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/kotoisa