13.2.2018 Kotoutumissuunnitelmien siirtyminen maakuntaan vahvistaisi sosiaalityön roolia

Kotoutumislakiehdotuksen mukaisesti kotoutumissuunnitelmien järjestäminen ja niiden seuranta siirtyy kunnilta maakunnan sosiaalipalveluihin. Tämä on hyvä asia.

Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelman luonnos on julkistettu kommentoitavaksi 21.2.2018 saakka. Kuten muutkin maakuntauudistukseen liittyvät lait, myös uusi kotoutumislaki on vielä vahvistamatta eduskunnassa. Uusi kotoutumislaki tulee linjaamaan kotoutumiseen liittyvien vastuiden jakamista maakunnan ja kunnan välillä.

Kotoutumislakiehdotuksen mukaisesti kotoutumissuunnitelmien järjestäminen ja niiden seuranta siirtyy kunnilta maakunnan sosiaalipalveluihin. Tämä on hyvä asia. Näen siirron vahvistavan sosiaalityön roolia pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumisessa maakunnallisesti. Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluissa sosiaalityö on perinteisesti ollut vahvassa roolissa.

Yhdenvertaisten lakisääteisten kotoutumistoimien takaaminen koko maakunnan alueen kaikille maahanmuuttajille tulee olemaan haaste maakunnalle. Maahanmuuttajat asuvat mieluiten keskuskaupungeissa, joten kehyskunnissa on kertynyt vähemmän kokemusta toimivista palvelukäytännöistä.

Järjestämissuunnitelman kommentointi tulee olemaan haastavaa. Ei ole täysin selvää, mitä vastuita ja velvollisuuksia kotoutumiseen liittyen maakunnalle siirtyy. Kirkas lähtökohta on, että maakunnan tehtävät ja palvelut on järjestettävä niin että ne tukevat ja vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista.

Asiakastyö, kehittäminen ja koordinointi jakautuu

Kotoutumiseen liittyvää asiakastyötä, kotoutumisen edistämistä, koordinointia ja yhteensovittamisvastuuta ollaan kotoutumislain lakiehdotuksessa jakamassa kuntien ja maakuntien kesken. Kotoutuminen on poikkitoimialaista toimintaa, ja sen edistäminen kuuluu maakuntauudistuksen jälkeenkin jokaiselle viranomaiselle, joka maahanmuuttajia työssään kohtaa.

Jyväskylässä kotoutumislaissa säädetty lakisääteinen työ on perinteisesti tehty pääosin sosiaalitoimessa. Kotoutumispalveluiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ovat vastanneet kunnan vastuulla olevista lakisääteisistä alkukartoituksista ja kotoutumissuunnitelmista, kotoutumisen seurannasta sekä tiedotustilaisuuksista ja neuvonnasta. Samat työntekijät valmistelevat pakolaisleireiltä suoraan Jyväskylään tulevien kiintiöpakolaisten vastaanoton yhteistyössä Punaisen Ristin, maahanmuuttoviraston, maistraatin, poliisin, vuokra-asuntoyhtiöiden, koulujen, terveyspalvelujen ja muiden palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa. Kiintiöpakolaisten saapuessa Jyväskylään voidaan sujuvasti aloittaa varsinainen kotouttava työ.

Muissa kaupungin palveluissa tehdään myös tärkeää työtä asiakkaidemme kotoutumisen edistämiseksi. Varhaiskasvatuksessa tehdään lasten kotoutumissuunnitelmia, perusopetuksessa opetetaan omaa äidinkieltä ja järjestetään valmistavaa opetusta, terveyspalveluissa on kehitetty itsehoito-oppaita ja käännetty niitä useille kielille.

Pakolaistaustaisten kuntalaisten palveluissa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen rooli ennen kuntaan muuttoa, heti maahan tullessa ja ensimmäisten vuosien ajan on ollut merkittävä. Kun sosiaalipalvelut siirtyvät maakuntaan, on kunnilla - niin Jyväskylällä kuin monella muullakin - edessään palvelujen uudelleen järjestämisen miettiminen ja asiakkaiden ohjautuminen palveluiden välillä, ja erityisesti kunnasta maakuntaan uudella tavalla.

Palvelupäällikkö Elina Hienola