Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sote-ammattilainen työssään. Kuva Kuvapankki: Shutterstock. Kuva Kuvapankki: Shutterstock. Kuva Kuvapankki: Shutterstock
Case: Lastensuojelun ammatillisten perhekotien valvonta 
Kuva
Sote-ammattilainen työssään. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Keski-Suomen asukkaiden kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, laatu, turvallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat samalla tavalla koko Keski-Suomen maakunnan alueella. Jotta pääsemme tähän, on palveluntuottajien ja jokaisen työntekijän omavalvontakäytäntöjen sekä palveluiden järjestäjän valvontakäytäntöjen oltava yhteneväisiä.

Olemme aloittaneet työn yhdessä Keski-Suomen kunnissa toimivien valvojien kanssa palveluiden valvontakäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Ennakollisilla, suunnitelmallisilla ja reaktiivisilla valvontakäynneillä tuetaan yksiköitä tuottamaan laadukkaita ja turvallisia sote-palveluita koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle. 

Ammatillisissa perhekodeissa lapsia hoidetaan ja heitä kohdellaan hyvin 

Osana maakunnallisen valvonnan yhteistyötä sovittiin suunnitelmallinen valvontakäyntikierros lastensuojelun ammatillisiin perhekoteihin. Valvonta toteutettiin samoilla sisällöillä ja yhteneväisin kriteerein siten, että Jyväskylän valvontayksikön valvontakoordinaattori oli mukana jokaisella käynnillä yhdessä sijaintikunnan valvojan ja Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön työntekijän kanssa. Käyntejä tehtiin yhteensä 12 maalis-heinäkuun aikana, hyödyntäen myös etäyhteysmahdollisuuksia.

Oli hienoa todeta, että ammatillisissa perhekodeissa pidettiin lähes poikkeuksetta hyvää huolta sijoitetuista lapsista ja nuorista. Valvonnallista ohjausta annettiin omavalvonta- ja lääkehoidon suunnitelmien päivittämiseen sekä erityisesti ohjattiin laatimaan perhekodille oma hyvän kohtelun suunnitelma yhdessä lasten ja nuorten kanssa. 

Valvontatyön kehittäminen yhteistyön avulla

Lastensuojelupalveluiden valvonnassa on tarpeen koordinoitu yhteistyö, sillä samassa sijaishuoltopaikassa on usein sijoitettuna lapsia useammasta eri kunnasta. 

Käyntien pohjalta laadittavat valvontakertomukset lähetetään yksiköiden lisäksi tiedoksi aluehallintoviraston ylitarkastajalle sekä kaikille sijoittajakunnille, jotka tekevät osaltaan valvontaa lapsikohtaisen sosiaalityön tehtävästään käsin.

Suullinen palaute koordinoidusta valvontayhteistyöstä on ollut hyvin myönteistä ja maakuntatasoinen yhteistyö on ollut myös erittäin mielekästä. Syksyn aikana on tarkoitus toteuttaa myös napakka kirjallinen palautekysely sekä tuottajille että sijaintikuntien valvojille.

Käyntien rinnalla pidettiin etäyhteyksin kolme lastensuojelupalveluiden valvonnan kuntakokousta, jossa oli mukana myös lupaviranomaisena paikallisen aluehallintoviraston ylitarkastaja.

Riitta Hjelt, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet
Ansa Leinonen, valvontakoordinaattori, Jyväskylän kaupunki

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi