Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sairaanhoitaja pitää lamppua kädessään.
Hankkeiden lähtökohdaksi asetettiin kuntien nykyisten sote-toimintojen tukeminen ja kehittäminen."
Kuva
Sairaanhoitaja pitää lamppua kädessään.

Saimme Keski-Suomeen Sosiaali- ja terveysministeriöltä reilut yhdeksän miljoonaa euroa maakunnallisen sote-uudistusta tukevan hankekokonaisuuden toteuttamiseen. 

Keskitymme kuntien nykyisten toimintojen tukemiseen

Hankesuunnitelmat ja niihin liittyvät rahoitushakemukset valmisteltiin keväällä maakunnan sote-johtajien yhteistyönä. Hankkeiden lähtökohdaksi asetettiin kuntien nykyisten sote-toimintojen tukeminen ja kehittäminen sekä niiden keskinäisen yhteistyön tiivistäminen sote-palveluiden järjestämisessä. Hankesuunnitelmiin koottiin asioita, joita kunnissa on lähivuosina toteutettava, mutta joita niiden on vaikea yksin toteuttaa ja joiden toteuttamiseen niillä on kuntien säästöpaineista johtuen vaikea löytää resursseja. 

Niinpä keskitymme näissä sote-hankkeissa kuntien nykyisten toimintojen ja niiden kehittämishankkeiden tukemiseen ja rahoittamiseen. 

Suuntaamme merkittävän osan Keski-Suomelle myönnetystä hankerahoituksesta maakunnan kuntien yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun. Tuemme hankkeen resursseilla kuntia lisäksi myös muun muassa etähoivan ja –hoidon ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönotossa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja järjestöyhteistyössä sekä autamme vanhuspalvelulain edellyttämän RAI-toimintakykyarvioinnin käyttöönotossa ja sosiaalihuollon kanta-palveluihin liittyvissä järjestelyissä. Teemme näistä nyt parhaillaan kuntien kanssa tarkempia, kuntakohtaisia toimeenpanosuunnitelmia. 

Minulla on tunne, että tällä kertaa onnistuu

Kuntien tukeminen ja yhteistyön tiivistäminen on osa sote-uudistuksen valmistelua. Varsinaisen sote-maakunnan valmistelun käynnistämme toden teolla kuitenkin vasta sitten, kun eduskunta saa sote-lait hyväksyttyä. Tässä suhteessa tämän kertainen valmistelu poikkeaa aikaisemmasta. Vähän kärjistäen, kun edellisessä maakuntauudistuksessa keskityimme valmistelemaan uutta maakuntaa, olemassa olevista kunnista riippumatta, keskitymme nyt tukemaan kuntia, tulevasta sote-maakunnasta riippumatta.

Minulta on jo moni kysellyt, milloin me perustamme valmistelutyöryhmiä ja miten niihin voisi päästä mukaan. Koska keskitymme nyt aluksi erityisesti asiakas- ja potilasjärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja kuntien nykyisiin toimintoihin, tukeudumme alkuvaiheessa kuntien olemassa oleviin työryhmiin ja yhteistyöverkostoihin. Uusia maakunnallisia työryhmiä on tarkoitus perustaa sitten, kun eduskunta on lait hyväksynyt ja siirrymme konkreettisesti uuden sote-maakunnan valmisteluun.  

Olemme saaneet hankkeet käyntiin. Ailakinkadun hanketoimistossa on jo täysi tohina päällä. Minulla on nyt vahva tunne, tällä kertaa tämä onnistuu.

 

Mikael Palola, hankejohtaja
Keski-Suomen sote-uudistus

#soteuudistuskeskisuomi

Asiasanat: