Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sosisaaliohjausta Kuokkalan terveysasemalla
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja on uudistettu jo aikaisempien lainvalmistelujen aikana ja sitä työtä jatketaan edelleen: iso laiva kääntyy hitaasti, mutta varmasti!"
Kuva
Sosisaaliohjausta Kuokkalan terveysasemalla

Tämä kysymys kuului monesta suusta, kun aloitimme työn Keski-Suomen sote-uudistus -hankkeissa elokuussa 2020. Sote-lainsäädäntö elää omaa elämäänsä ja sen osalta olemme viisaampia loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Käytännön työssä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja on uudistettu jo aikaisempien lainvalmistelujen aikana ja sitä työtä jatketaan edelleen: iso laiva kääntyy hitaasti, mutta varmasti! 

Vastaanottotoiminnan kehittämistä 

Vastaanottotoiminnan laatua kehitetään muun muassa maakunnallisessa terveyskeskusten vastaanottojen kehittäjäverkostossa yhdessä käytännön työtä tekevien lääkäreiden, hoitajien ja heidän esimiestensä kanssa. Potilaan kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi ja omahoidon tukemiseksi on sovittu yhteisiä käytäntöjä pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemiseen ja työryhmää on tänä syksynä laajennettu sosiaali- ja palveluohjauksen asiantuntijoilla. Moniammatillisen yhteistyön kehittämisen tavoitteena on turvata kaikille kansalaisille riittävät arjen hallinnan eväät. Jatkossa tavoitteena on ottaa kehittämiseen mukaan enemmän järjestötoimijoita ja palveluiden käyttäjiä. 

Keskisuomalaisten sote-palveluiden saatavuuden parantamiseksi on kehitteillä erilaisia sähköisiä palveluita ja monissa palveluissa on menestyksekkäästi kokeiltu etävastaanottotoimintaa. Sähköisten ja etävastaanottopalveluiden kehittäminen jatkuu kivijalkaterveysaseman palveluita täydentävän virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelutyössä.

Suuntima-pilotti yhdenmukaistaa hoitoja

Hyötyvätkö kaikki keskisuomalaiset samanlaisista hoitojärjestelyistä? Tätä asiaa selvitetään Suuntima-pilotissa, johon osallistuu eri perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköitä. Pirkanmaan alueella asiakassegmentoinnin avulla on saatu järkeistettyä asiakkaiden hoidon järjestelyitä ja kohdennettua terveydenhuollon asiantuntemusta niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Prosessin avulla on saatu myös merkittäviä kustannussäätöjä. 

Yhteenvetona sanoisin, että paljon on tehty ja paljon tullaan vielä tekemään eli sote on tekemistä vaille valmis!


Sari Nurmivaara, projektipäällikkö, palvelujen saatavuus
Keski-Suomen sote-uudistus
#soteuudistuskeskisuomi
 

Asiasanat: