Hyppää pääsisältöön
Kuva
Avokadoa, tuoretta leipää ja mansikoita. Kuva Elle Hughes. Kuva Elle Hughes
Otsikon viesti tarkoittaa uinuvia mahdollisuuksia, joita uusi Keski-Suomen alueellinen ravitsemustyöryhmä pyrkii valjastamaan kuntien ja maakunnan käyttöön. 
Kuva
Avokadoa, tuoretta leipää ja mansikoita. Kuva Elle Hughes

Säästöä tuo ennaltaehkäisevä työ, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokakasvatus ja monipuoliseksi ruokailijaksi kasvattava maistuva ruoka. Myös ruokaympäristöä voi muokata parempiin valintoihin tuuppaavaksi, esimerkiksi työaikaisen ruokailun järjestelyillä tai kauppojen ja ruokaravintoloiden tarjonnan ja sijoittelun avulla. Positiivinen ravitsemusviestintä on itsessään vahva vaikuttaja. 

Hyvä ravitsemus ikääntyessä vahvistaa liikunnan vaikutuksia, vähentää kaatumisalttiutta ja estää vajaaravitsemuksen kehittymistä. Vajaaravitsemusriskin- ja kaatumisriskin kartoittaminen ja korjaaminen tuovat säästöjä. Ruokailun yhteisöllisyys, mielihyvä ja kognitiivinen toimintakyky vaikuttavat monipuolisen ja riittävän ruokailun toteutumiseen.

Käytännön ruoka- ja ravitsemustaidoissa tarvitaan joskus myös ohjausta. Oikea-aikaisen, laadukkaan ja suositusten mukaisen ravitsemusohjauksen vaikuttavuus on osoitettu vahvimmin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Ravitsemusterapian saatavuuden lisäämisellä voidaan puolestaan parantaa hoitotuloksia ja vähentää keskimäärin muiden terveyspalveluiden tarvetta: lyhentää hoitojaksoja ja estää lisäsairauksia. 

Hyvinvointia ravitsemuksella -suunnitelma valmistuu Keski-Suomen kuntien yhteistyönä

Tuore Keski-Suomen alueellinen ravitsemustyöryhmä on aloittanut työskentelynsä 18.2.2021. Tavoitteenamme on laatia suunnitelma vaikuttavista ja kustannusvaikuttavista keinoista asukkaiden hyvän ruokailun ja ravitsemuksen edistämiseksi. Vuosille 2021-2025 tehtävä suunnitelma tulee sisältämään ehdotuksia toimenpiteistä, joilla asukkaat itse sekä kunnissa ja maakunnassa olevat toimijat ja palvelut voivat tukea hyvää ravitsemusta ja ruokailua eri tilanteissa ja elämänkaaren vaiheissa. 

Työryhmässä on 27 jäsentä, joista valtaosa on Keski-Suomen kuntien nimeämiä edustajia. Työryhmää täydentävät järjestöjen ja hanketyön sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustajat. Koordinoinnista vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikkö. 
Yhteistyön vahvistaminen hyvän ravitsemuksen edistämisessä on yksi työryhmän tavoitteista. Työryhmän puheenjohtajaksi ja työskentelyn sparraajaksi valittu Kati Laine-Rissanen edustaa mainiosti yhteistyön tavoitetta jo omassa työssään Wiitaunionin hyvinvointikoordinaattorina.

Ravitsemusasiat näkyväksi päätöksentekoon ja asukkaille

Työryhmän yhtenä tavoitteena on toimia kuntien apuna muun muassa kokoamalla indikaattoritietoa hyvinvointikertomustyöhön ja tiedolla johtamisen tueksi. Tarjoamme myös asiantuntijatukea kunnille ja maakunnalliselle hyvinvointiryhmälle ja otamme kantaa ravitsemukseen liittyviin teemoihin. Kuntien edustajat ovat alueellisen ravitsemustyöryhmän esittelijöitä ja edustajia omien kuntiensa toimielimissä. Lupaamme viestiä ravitsemuksesta ja hyvinvointia tukevasta arkiruokailusta toiminnan käynnistyttyä.  

Ole meihin yhteydessä, jos mietit kuinka kuntasi voi lisätä asukkaidensa hyvinvointia ravitsemuksella.

Eeva Nykänen
sihteeri, Keski-Suomen alueellinen ravitsemustyöryhmä, eeva.nykanen@ksshp.fi, p. 040 580 3501
ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille
#soteuudistuskeskisuomi

Tukiaineistoa kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille

Ruokaviraston ravitsemuksella hyvinvointia -sivusto