Hyppää pääsisältöön
Kuva
Isä ja tytär loikoilevat riippukeinussa. Kuva Kuvapankki: Shutterstock. Kuva Kuvapankki: Shutterstock
Osallisuus toimintakulttuurina. Toimintakulttuurin ja ajattelun muutos. Pysyvät rakenteet. Riittävä osaaminen.
Kuva
Isä ja tytär loikoilevat riippukeinussa. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Hankkeissamme on satsattu osallisuuteen alusta pitäen. Tehtäviini kuuluu muun muassa maakunnallisen osallisuuden toimintamallin luominen yhdessä Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen edustajien sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Yhteensä mallin luomisen prosessissa on tähän mennessä ollut mukana yli sata henkeä. 

Mitä enemmän olen työtäni pohtinut, sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut siitä, että osallisuus on sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kivijalka ja elinehto. Laivan kääntäminen kalliista hoitamisesta ennaltaehkäisyyn onnistuu vain, jos osaamme ja haluamme vahvistaa osallisuutta. 

Osallisuuden vahvistamisessa on kyse ennen kaikkea toimintakulttuurin ja ajattelutavan muutoksesta. Suurin kysymys onkin ehkä se, mitä me toisistamme ja itsestämme ajattelemme? Miten näemme itsemme ja toisemme työkavereina, ammattilaisina, asiakkaina, potilaina, asukkaina, ihmisinä? Millaiset ennakko-oletukset, kokemukset, toiveet ja tarpeet toimintaamme ohjaavat? Suhtaudunko asiakkaaseen tai potilaaseen objektina? Odotanko lääkäriltä reseptiä kaikkiin vaivoihini vai olenko myös itse valmis satsaamaan omaan hyvinvointiini, tekemään pieniä tekoja parempaan arkeen?

Maakunnallisen osallisuuden mallin tehtävänä on tarjota osallisuuden työkaluja sote-palveluiden järjestäjille ja tuottajille. Tulevaisuudessa osallisuuden tulisi olla osa kunkin organisaation toimintakulttuuria ja perustoimintoja. Kivijalkana on ihmisen osallisuus omaan palveluun, mitä tuetaan strategiatasolla. 

Monikanavaista kuulemista ja konkreettista osallistamista

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa osallisuutta edistetään mallin luomisen lisäksi useina konkreettisina tekoina. Kaikille keskisuomalaisille avoin Maakunnallinen osallisuusfoorumi mahdollistaa järjestöjen, sote-ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden, vapaaehtoisten ja asukkaiden osallisuuden ja kuulemisen sote-uudistuksessa. Maakunnallisissa kehittäjäverkostoissa toteutuu sote-ammattilaisten, järjestöjen, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten yhteiskehittäminen. Järjestöjen hankeinfojen tavoitteena on ollut varmistaa järjestöjen osallisuus Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden valmistelussa ja etenemisessä. Järjestöjen uutiskirjeet tavoittavat satoja vastaanottajia, ja niissä kerrotaan hankkeidemme etenemisestä konkreettisesti ja teemoittain. Näiden lisäksi etenkin järjestöille on ollut muun muassa mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä diabeteksen ja elintapaohjauksen kehittämiseen liittyviä kyselyitä

Kaikkien osallisuuteen on matkaa, mutta unelmia pitää olla 

Työni alussa otin tavoitteeksi sen, että Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuteen – silloin toteutuu kaikkien osallisuus. Matkalla tähän tavoitteeseen minäkin unelmoin sellaisesta Keski-Suomesta, jossa ”osallisuudella on pysyvät rakenteet ja riittävä osaaminen kunnissa, kuntajohto on sitoutunut asukkaiden mukaan ottamiseen strategiseen suunnitteluun, talousarviotyöskentelyyn ja päätöksentekoon, työntekijät saavuttavat ei-tietämisen position ja henkilöstö osaa nähdä osallisuuden paikkoja sekä mahdollistaa yhteisen kehittämisen asiakkaiden kanssa ja asukkaat kokevat olevansa Kuntalaisia - isolla K:lla.”

”Parhaimmillaan osallisuus on tunne siitä, että tämä on meidän koti. Että me kaikki, erilaiset, eri taitoiset, eri väriset, eri kieliset, eri haasteiden keskellä rämpivät, eritavoin menestyneet, olemme kaikki yhtä paljon tämän kaupungin, kunnan ja maakunnan asukkaita”. 
Lainaukset ovat Keski-Suomen maakunnallisen osallisuusfoorumin osallistujilta poimittuja (17.12.2020).

Anne Astikainen
projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö (30.4.2021 asti)

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi