Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lääkäri seisoo kädet puuskassa. Kuva Kuvapankki: Shutterstock. Kuva Kuvapankki: Shutterstock. Kuva Kuvapankki: Shutterstock
Esteettömyys ja saavutettavuus liittyvät rakennettuun ympäristöön, fyysisiin etäisyyksiin ja fyysisiin liikkumisen mahdollisuuksiin unohtamatta sitä, että yhtä tärkeää ovat saavutettavat, laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Kuva
Lääkäri seisoo kädet puuskassa. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Usein sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteydessä saavutettavuutta mitataan palveluiden saatavuuden näkökulmasta, kuinka lähellä ja millaisen matkan päässä mahdollinen palvelu asiakkaalla on sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintapisteeseen. Näin Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön geonformatiikan professori Jarmo Rusanenkin kuvaa asiaa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) monialaisen tutkimusprojekti Impron blogissa, mahdollisimman saavutettava sote-palvelu, se on mahdollista saavuttaa

Miten löydän perille palvelupisteeseen?

Monelle sote-palveluja käyttävälle asiakasryhmälle palvelun saavutettavuus ei ole ainoastaan matkan helpottamista tai lähipalvelua. Saavutettavuus kulminoituu paljon laajempaan kokonaisuuteen. Palveluiden saavuttavuutta voidaan ihmetellä vaikka seuraavilla kysymyksillä: 

  • Miten löydän tiedon sote-palveluista omalla kielellä, esimerkiksi viittomakieliset tai saamenkieliset palvelut? 
  • Miten saan tiedon ymmärrettävässä muodossa, selkokielellä? 
  • Miten löydän perille palvelupisteeseen? 
  • Saanko riittävää opastusta ja tukea palveluiden käyttöön?

Esteettömyys ja saavutettavuus liittyvät rakennettuun ympäristöön, fyysisiin etäisyyksiin ja fyysisiin liikkumisen mahdollisuuksiin unohtamatta sitä, että yhtä tärkeää ovat saavutettavat, laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut tiedottamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Nykyaikainen palveluista tiedottaminen tai palvelun varaamisjärjestelmät tulisi luoda niin, että ne eivät ole riippuvaisia esimerkiksi yhdestä aistista, kuten kuulemisesta tai näkemisestä tai liikkumisen mahdollisuuksista.  

Unelmana esteettömät ja saavutettavat palvelut Keski-Suomeen

Tulevaisuuden sote-palveluiden ollessa oikeasti esteettömät ja saavutettavat tulee ottaa huomioon kaikissa palveluissa edellä mainitut asiat. Osallistamisen kautta erilaisten asiakasryhmien edustajat ja kokemusasiantuntijat voivat hahmottaa yhdessä saavutettavaa ja esteetöntä sotea Keski-Suomessa. Siihen on jo hyvät puitteet Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden kautta, jossa on kuultu monia eri ryhmiä ja järjestötoimijoita. Paras osaaminen on kokemusasiantuntijoilla itsellään ja tämä tieto pitää saada mukaan palveluiden kehittämiseen koko prosessin ajaksi.  

Saavutettavaa ja esteetöntä sote-uudistusta kohti ohjaavat monipuolisen asiakaskunnan tarpeiden, kokemusasiantuntijoiden kuuleminen. Keinoja sujuvaan palveluun ovat asiakkaan syrjimättömyys ja vuorovaikutus henkilökunnan kanssa. Kun huomioimme kuulovammaisten kuulemisen mahdollisuudet ja viittomakielisten asiakkaiden tiedonsaannin ja palvelut omalla äidinkielellään, sekä näkövammaisille selkeät opasteet, hyvin merkatut ja opastetut kulkuväylät oikein tunnistein merkattuina sekä liikkumisen esteettömyyden niin ulko- kuin sisätiloissa, vasta sitten voidaan sanoa sote-uudistuksen ottaneen askeleen kohti saavutettavia ja esteettömiä sote-palveluita. Oikeasti saavutettavaan ja esteettömään palveluun pääseminen vaatii työtä meiltä kaikilta, mutta meillä voi olla yhteinen unelma, jota kohti kurkotamme yhdessä. 

Irja Seilola, työvalmentaja

Poveri – viittomakielisten työvalmennus ja viittomakielisten työelämäosallisuuden tukeminen

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

Katso Irjan Seilolan blogiteksti viitottuna