Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lääkäri tutkii nuorta tyttöä stetoskoopilla.
Palveluiden painopisteen siirtäminen kohti varhaisemman vaiheen palveluita edellyttää lapsiperheen tuen tunnistamista ja puheeksi ottamista arjen palveluissa, kuten neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
Kuva
Lääkäri tutkii nuorta tyttöä stetoskoopilla.

”Yleisesti tiedossa on, että junaliikenteen aikataulut pitävät harvoin. Sote-junan saapuminen väliaikaishallinnon asemalle on hiukan myöhästynyt. Myös LAPE-juna kulkee aikataulusta jäljessä. Pääteasema voidaan kuitenkin saavuttaa ajallaan. Kun junien pääteasema, uusi Keski-Suomi, aloittaa toimintansa vuonna 2019, LAPE-toimijoilla on käytössä yhtenäiset tavat tehdä työtä ja valmius tarjota maakunnan asukkaille laadukkaita ja vaikuttavia lapsi- ja perhepalveluita”, näin kirjoitin Keski-Suomi 2021 -blogissa toukokuussa 2017. Nyt marraskuussa 2020 istun edelleen sote-junan kyydissä, ehkä en vielä sote-veteraanin eläkeläislipulla matkustaen, mutta sarjalipun minäkin olen tähän junaan saanut. Sote-juna ei ole edes matkalla pysähtynyt, vaikka luvaton matkustaja Covid19 on yrittänyt polkea hätäjarruja kiinni tuon tuostakin.

Pitkäjänteistä kehittämistyötä 

Keski-Suomen sote-uudistuksessa jatketaan lapsiperhepalveluiden kehittämistä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisesti. Jotta vaikuttavaa toimintaa ja muutoksia saadaan aikaan, pitkäkestoista kehittämistyötä tarvitaan. Vuosien 2020-2022 aikana painotus on vahvasti käytännön toiminnan ja toimintamallien kehittämisessä. 

Perhekeskusten toiminnan kautta kootaan yhteen lasten ja perheiden palveluita parantamalla näin palveluiden saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta. Keski-Suomessa jo moni kunta on ihailtavasti koonnut lapsiperhepalveluita perhekeskuksiin ja uutta toimintaa on myös alkamassa. Työssämme tuemme kuntien perhekeskustoiminnan kehittymistä, vahvistamme sivistys- ja sote-palveluiden yhteistyötä sekä kehitämme sähköistä perhekeskusta virtuaalisen sote-keskuksen yhteydessä.

Sote-uudistuksen kautta koulutamme kuntien lapsiperhepalveluiden ammattilaisia yhteisten, vaikuttavien työmenetelmien käyttöön. Lapset puheeksi -menetelmän avulla edistetään asioiden systemaattista puheeksi ottamista huomioiden perheen vahvuudet ja haavoittuvuudet. Menetelmä sopii kenen tahansa lapsiperhetoimijan työkalupakkiin. IPC-ohjausmenetelmä taas on mielialapulmiin tarttuva työväline nuoria systemaattisesti kohtaaville oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon työntekijöille. IPC-ohjausmenetelmä mahdollistaa nuoren mielialaoireiden käsittelyä systemaattisella tavalla auttaen nuorta ymmärtämään paremmin elämäntilanteeseen liittyviä muutoksia ja ihmissuhdevaikeuksia, käsittelemään niitä sekä ratkaisemaan ongelmia niin, että nuoren mielialaoireet helpottuvat.

Arjen kohtaamiset tärkeitä 

Keski-Suomen alueella on tarve vahvistaa myös varhaisempaa sosiaalihuollon palveluiden tukea lapsiperheille. Koska alueellamme on kansallisesti verrattuna korkeat lastensuojelun sijaishuollon tunnusluvut, varhaisempi sosiaalihuollon palveluiden tuki lapsiperheille on erityisen tärkeää. Keski-Suomen sote-uudistuksessa työskentelemme sen eteen, että lapsiperheet saavat jatkossa riittävän varhaisessa vaiheessa tuekseen muun muassa perhetyötä ja kotipalvelua. Näin perhetilanteet eivät ajaudu siihen, että lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, koska tilanne on ehtinyt kriisiytyä. 
Onnistumisen edellytyksenä on, että lapsiperheiden tilanteet tunnistetaan ja otetaan rohkeasti puheeksi jo neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja perhe ohjataan ajoissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Arkinen Mitä kuuluu? -kysymys päiväkodin oven raossa tai luokanopettajan Wilma-viesti voi toimia oivallisena puheeksi ottamisen välineenä. 

Avoimesti kohti uutta

Ei siis pelätä hypätä viereiselle raiteelle, jos kaveri viereisestä junasta vilkuttaa ja pyytää avukseen lapsiperheen asioissa. Toisen junan kyydissä voimme huomata ja oppia jotain, jota emme tulleet edes ajatelleeksi. Miltä kuulostaisi asiakkaan tapaaminen työparityönä neuvolan terveydenhoitajan ja järjestölähtöisen väkivaltatyön ammattilaisen kesken? Tai mitä minä sosiaalityöntekijänä voisin saada lisää, jos työparina toimisi psykiatrinen sairaanhoitaja? Meillä on tähän hyvät mahdollisuudet, kunhan nostamme katseemme ja avarakatseisesti etsimme kumppania viereisistä junista. Perhekeskukset tulevat muodostamaan Keski-Suomeen yhtenäisen lapsiperheiden asemaverkoston, jonka kautta lapsiperheet saavat tukea keskitetymmin ja ammattilaiset pääsevät vahvistamaan yhteistä työtään lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Kehittämistyö jatkuu, iloitsemme siitä kaikkien keskisuomalaisten lapsiperheiden ja lapsiperheammattilaisten puolesta!

Hyvää Lapsen oikeuksien viikkoa!

Hanna Hämäläinen
projektipäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Keski-Suomen sote-uudistus
#hyväarkikaikille
#soteuuudistuskeskisuomi