Hyppää pääsisältöön
Kuva
Joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kuva Kuvapankki: Shutterstock. Kuva Kuvapankki: Shutterstock
Mitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehdään nyt keskisuomalaisten sote-palveluiden saatavuuden ja laadun eteen?"
Kuva
Joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma aloitti neljä kuukautta sitten. Menivät sote-lait läpi eduskunnassa tai ei, Keski-Suomen sote-uudistus kehittää nykyisten sote-palveluiden järjestäjien palveluita kohden parempaa saatavuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua. Tämä on selkeä periaate ja suunnitelma, mistä ponnistamme. 

Neljän kuukauden toiminnan jälkeen maakunnallinen perheoikeudellisten palvelujen yksikkö ottaa jo ensiaskeliaan, sillä kolmea kuntaa lukuun ottamatta toukokuun jälkeen yksikkö toimii koko maakunnan alueella. Tämän erityistä osaamista edellyttävän palvelun osalta olimme kypsiä etenemään reippaalla aikataululla. 

Meidän hankkeessa, kuten myös maakunnan sosiaali- ja terveystoimen toimijoilla, on hyvä pöhinä päällä. Voin todeta tämän, vaikka korona meitä kaikkia piiskaakin. Koronan aiheuttama kriisi on pakottanut itse kunkin pohtimaan toimintatapojaan ja huomaan monen mielessä ajattelun avartumista, itseni lisäksi. 

Tavoitteenamme on mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus paikasta ja ajasta riippumatta, ihmisen elämäntilanne ja palveluiden kokonaistarve huomioiden. Tämä edellyttää meiltä rutiininomaisten palveluiden automatisointia ja tehokasta tuotantoa, asukkaan kokonaistilanteen ymmärtämistä ja sen hoitamista hallitusti, sekä moniammatillisesti pallottelun sijaan. 

Kehitys on meidän käsissä, tuli sotea tai ei. 

Mikä muuttuu asukkaiden palvelujen saamisessa? 

Isossa kuvassa tavoittelemme tasalaatuisia palveluita koko maakuntaan. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on rakentaa maakunnalliseksi laajentuva virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus perinteisen kivijalan, terveys- ja sosiaaliasemien rinnalle. Tällöin asukkaiden tarpeisiin voidaan vastata jopa 24 /7.  Ne, joille on luonteenomaista asioida sähköisesti ja tietoa etsien, voivat myös tehdä niin. Virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sivustolta saa yhteyden ammattilaisiin esimerkiksi chatin, Omaolon oirearvioiden ja sähköisen etävastaanoton ajanvarauksen kautta. Vaikka aluksi virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus on henkilöstön osalta auki virka-aikaan, erilaiset omahoito-ohjeet ja oirearviot ovat käytettävissä ympäri vuorokauden.

Miten ammattilaiset tekevät työtään jatkossa? 

Yhdessä, moniammatillisesti, verkostoa halliten. Siinä kolme keskeistä toimintatapaamme. Itsenäistä työskentelyä tietenkin on myös jatkossa, mutta asukkaiden tarpeiden ollessa monisyisiä ja monitahoisia, kiinnitämme yhä enemmän huomiomme kokonaisuuteen. Murtuneen jalan taustalla voivat olla monet arjen haasteet kodissa ja elämäntavoissa, kuten esimerkiksi erilaiset kansansairaudet, päihdeongelmat tai pahimmillaan väkivalta.

Ammattilaiset tarjoavat apuaan jatkossa tv:stä tutun etsivä Columbon tyyliin, eli aistien ja kysyen asukkaalta kysymyksiä, kuten ”Mitä kuuluu?”, ”Haluatko kertoa vielä jotakin lisää?”. Tämä vaatii kaikilta uudenlaista asennetta työn tekemiseen ja ihmisen kokonaisvaltaista huomioimista. Jos jalan murtumiseen johtaneen kaatumisen taustalla onkin heikko lihaskunto, niin apuaan voisivat antaa esimerkiksi fysioterapeutti, elintapaohjaaja, ravitsemusterapeutti, liikuntaohjaaja tai sosiaaliohjaaja. Näiden ammattilaisten avulla voidaan jatkossa myös ehkäistä oireen pahentumista ja uusimista. 

Tämä ei ole aikakysymys, tämä on asenne- ja ajatuksenmuutosta vaativa kysymys. Tämä työskentelyote jakaa nykyisen tuotantoajan uusiksi ja siitä hyötyvät sekä työntekijät, mutta ennen kaikkea asukkaat.  Me emme pyydä soittelemaan uudestaan, jos oireet pahenevat - me soitamme asukkaalle. Me seuraamme hoidon vaikuttavuutta. Me tunnemme asukkaamme entistä paremmin. Meihin luotetaan entistä enemmän. Me työskentelemme moniammatillisesti ja näin ollen myös asukkaan oma rooli oman hyvinvoinnin ja palvelunkeskiössä suurenee. 

Uusia, ennakkoluulottomia ammattilaisia etsitään! 

Sinä lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaaliohjaaja, joka haluat olla tekemässä valtakunnallisestikin edellä käyvää julkisen tuottajan virtuaalista sosiaali- ja terveyskeskusta, nyt alkaa olla aika toimia. Seuraa tammikuun lopussa alkavia rekrytointeja, ota yhteyttä ja tule luomaan uutta! Meidän tiimissä työtä tehdään tosissaan, muttei totisena! 

Tiina Koponen
ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

#hyväarkikaikille
#soteuudistuskeskisuomi