Hyppää pääsisältöön
Kuva
Somalinkielinen teksti oman äidinkielen oppimiseen
Opetus omalla äidinkielellä tukee koulussa muiden oppiaineiden opetusta.
Kuva
Somalinkielinen teksti oman äidinkielen oppimiseen

Oppilaalla, joka puhuu äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta. Edellytyksenä ryhmän perustamiselle on, että 4 oppilasta puhuu samaa kieltä ja mikäli kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä, kuten suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli, oppilasryhmän minimikoko on 2 oppilasta.

Lukuvuoden 2020-2021 oman äidinkielen ryhmiin ilmoittautuminen

Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, ja opetukseen ilmoittaudutaan joka lukuvuosi erikseen. Ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen säännöllisesti. Oppilas saa erillisen todistuksen oman äidinkielen opetuksesta.  Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri-ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen, ja oppilaat voivat olla eri kouluista. Toisen asteen opiskelijoilla oman äidinkielen opetus luetaan hyväksi soveltavien opintojen kurssisuorituksissa.

On tärkeää, että huoltajat kannustavat oppilaita osallistumaan oman äidinkielen opetukseen. Opetus omalla äidinkielellä tukee koulussa muiden oppiaineiden opetusta.  Oppitunnilla opetellaan kirjoittamaan ja lukemaan oman äidinkielellä. Opetus yhdistää myös eri puolilla asuvat ja samaa kieltä puhuvat oppilaat yhteen. Oman äidinkielen opetus tukee lapsen kasvua monikieliseksi ja monikulttuuriseksi ihmiseksi.  

Omaa äidinkieltä opetetaan monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen.

Jyväskylässä suosimme toiminnallisuutta ja monialaista oppimista kielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja valitsevat oppilaiden kanssa kirjan tai muun tekstin. Sen jälkeen he rakentavat aiheen ympärille projektin, jossa tutkitaan teemaa ja sanastoa. Esimerkiksi, jos satukirja kertoo luonnosta ja ympäristöstä, opettaja ja oppilaat yhdistävät kielen biologiaan tai maantietoon. Opetusta annetaan 2 tuntia viikossa.  Oman äidinkielen opettajat antavat myös etäopetusta. Etäopetukseen tutustuminen

Oppilaan oman äidinkielen taito on tärkeä

Suomessa kasvavan monikielisen lapsen ja nuoren on tärkeätä ylläpitää oman äidinkielen taitoa. Oma äidinkieli tai ensikieli on se kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä. Se on yleensä tunteiden ilmaisun kieli. Kutsun sitä myös sydämen kieleksi. Oman äidinkielen osaaminen tukee muiden kielten oppimista. On helpompaa oppia vieraita kieliä, esimerkiksi suomea, kun osaa omaa äidinkieltänsä. 


Kun perheessä puhutaan useita kieliä, kasvaa lapsi monikieliseksi. Onkin tärkeätä, että huoltaja puhuu lapselle johdonmukaisesti omalla äidinkielellä. Isä puhuu omaa äidinkieltään ja äiti omaa äidinkieltään. Hyvä muistisääntö on se, että puhu lapsellesi kieltä, jolla voit ilmaista parhaiten tunteesi ja ajatuksesi. Huoltajien yhteinen kieli voi olla koko perheen kotikieli. Äidin ja isän tehtävä ei ole opettaa suomen kieltä. Äidin ja isän tehtävä on opettaa omaa äidinkieltä. 

Äidinkieli on myös tärkeä oppilaan identiteetin kehittymisen kannalta. On tärkeätä ymmärtää, mistä omat juuret ovat peräisin. Kieli sitoo lapsen perheeseen ja sukulaisiin, mutta myös muihin Suomessa asuviin samaa kieltä puhuviin. 

Oppilas saa käyttää omaa äidinkieltään koulussa oppimisen apuna

Oppilas opiskelee useita oppiaineita Suomessa. Perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tavoitteet ja sisällöt oppilaan oppimiselle. Oppilaalla on oikeus käyttää omaa äidinkieltä oppimisen apuvälineenä koulussa. Suomessa ei ole kiellettyä puhua omaa äidinkieltään koulussa. Kun opiskellaan suomen kieltä ja kirjallisuutta toisena kielenä eli vieraana kielenä, saa oppilas käyttää sanakirjaa apuna. Myös muiden oppiaineiden tunnilla saa käyttää omaa kieltään/omia kieliään oppimisen apuvälineenä. 

Äidinkielen taito avaa ovia. Kaikesta kielitaidosta on hyötyä. Ihmisestä, joka arvostaa myös omaa kielitaitoaan ja kulttuuriperimää, kasvaa ehyt ihminen. Siten hän oppii arvostamaan myös muita ihmisiä ja puhuttaja kieliä.

Pia Bärlund, palvelupäällikkö, Jyväskylän perusopetuspalvelujen kieli- ja kulttuuriryhmien opetus