Hyppää pääsisältöön
Kuva
Asuinalue vehreässä ympäristössä. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu
Turvallinen, luonnonläheinen, elinvoimainen ja arjessa toimiva. Tällaisena jyväskyläiset haluaisivat nähdä kaupungin vuonna 2050.
Kuva
Asuinalue vehreässä ympäristössä. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Turvallinen, luonnonläheinen, elinvoimainen ja arjessa toimiva. Tällaisena jyväskyläiset haluaisivat nähdä kaupungin vuonna 2050.  Saimme tammikuussa 2024 järjestettyyn avoimeen verkkokyselyyn yli 1000 vastausta jyväskyläläisiltä kaupunkiympäristön kehittämisestä. Vastausmäärän perusteella saimme hienon kuvan yleiskaavan tavoitteiden muodostamisen pohjalle. Kiitos siis jokaiselle kyselyyn vastanneelle ja siitä tietoa jakaneelle. 

Tavoitteet ja yleiskaavan ratkaisut

Maankäytön suunnittelu, yleiskaavoituksesta puhumattakaan on monille asukkaille vierasta. Ei ole helppoa hahmottaa, millaisiin asioihin yleiskaavalla voidaan vaikuttaa. Ja mihin yleiskaavassa tulisi pyrkiä. Nämä eivät ole aina selvää asiantuntijoillekaan.

Kyselyn perusteella jyväskyläläisille erityisen tärkeitä ovat virkistys, luonnon monimuotoisuus, lähipalvelut ja joukkoliikenne. Nämä kaikki ovat asioita, joihin yleiskaavalla voidaan vaikuttaa. Mutta näiden turvaamiseksi yleiskaava ei ole toki ainoa, eikä edes tärkein väline. Tulevina vuosina ratkottavana onkin, miten ja millaisella tasolla näitä tavoitteita edistämme.

Me suunnittelijat puhumme yleiskaavan tavoitteista usein kuivakampaan sävyyn. Esillä on esimerkiksi vähäpäästöinen ja kuntataloudellisesti edullinen yhdyskuntarakenne. Kysely osoitti, että nämä eivät tavalliselle jyväskyläiselle näyttäydy niin tärkeinä. Ehkä siksi, että niiden kosketuspinta oman arjen ja elämän kannalta jää vähäisemmäksi. 

Valinnan vaikeudet

Kysely toi esille myös ristiriitoja tavoitteiden välillä. Enemmistö kannatti kaupungin kehittämistä joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä uuden asuinrakentamisen sijoittamisesta nykyisten asuinalueiden yhteyteen. Toisaalta vastaajat halusivat nähdä kaupungin ennemmin matalana ja väljänä eivätkä olleet kovin valmiita edistämään täydennysrakentamista asuinalueiden lähivirkistysalueiden kustannuksella. 

Vaikka edellä mainitut teemat eivätkä olekaan kaikissa tapauksissa toistensa vastakohtia, ei yhteentörmäyksiltä voi välttyä. Esimerkiksi voimakas painotus joukkoliikenteeseen edellyttää myös tiivistä ja korkeaa rakentamista. Nykyisiä asuinalueita voidaan rajatusti täydennysrakentaa vanhaakin purkamalla, mutta usein täydennysrakentaminen voi tarkoittaa heikennyksiä aivan lähiympäristön asukkaiden näkökulmasta tärkeiden virkistys- ja viherarvoihin, vaikka isossa kuvassa nämä olisivatkin turvattuina. Oli sitten kyse lähiulkoilumetsästä tai naapuritontille sijoittuvasta vehreästä piha-alueesta puineen. 

Nämä ristiriidat tulevat yleiskaavassa ratkaistavaksi, ja voivat nousta suuriksikin keskustelun aiheiksi. Ja hyvä niin. 

Kyselyn tuloksissa näkyy näkemysten kirjo

Vaikka kyselyssä osa tavoitteista nousi selvästi muita tärkeämmäksi, heijastavat ne näkemysten kirjoa. Ja juuri tuo kirjo on yksi kyselyn arvokkaimmista anneista.  Samaa mieltä ei olla, ainakaan kaikista asioista. Tarpeellista on ymmärtää, että näkemyksiä on monia. 

Kyselyn tulokset haastavat kaavoittajia niin ristiriitojen ratkaisemiseen kuin luovimiseen erilaisten näkemysten välillä. Valitettavasti koskaan ei kaikkien näkemykset saa samanlaista painoarvoa, sillä valintoja täytyy tehdä. Ja osalle voi syntyä näkemys, että heidän mielipidettänsä kyllä kysyttiin, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä. Omasta puolestamme kuitenkin toivomme ja pyrimme siihen, että yleiskaavassa tehtävä ratkaisu olisi hyvä ja hyväksyttävissä. 

Jyväskylän yleiskaavan tavoitteet määritellään kevään 2024 aikana. Tällä välin, voit käydä tutustumassa asukkaiden näkemyksiin yleiskaavan tavoitteista.


Sarita Nordstrand ja Laura Korhonen 

Kirjoittajat vastaavat yleiskaavan vuorovaikutuksesta ja viestinnästä.