Jyväskylän kaupungin avustukset

Yksityistieavustusten hakuaika vuotta 2018 varten päättyy 31.10.2018. Vuonna 2017 avustusta saaneilla yksityisteillä riittää vuoden 2018 aikana pidetyn tiekokouksen pöytäkirjan kopion toimittaminen Jyväskylän kaupungille viimeistään 4.1.2019.  
Lisätietoja avustuksista ja hakuohjeet

Hissi- ja esteettömyysavustukset

Jatkuva haku. Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille kerrostalohissin rakentamiseen tai sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Avustukset myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen.
Lisätietoja hissi- ja esteettömyysavustuksista.

Kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen.
Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista ja hakuohjeet.

Korjausavustukset

Jatkuva haku. Vuoden 2017 alusta kaikkien valtion korjausavustusten myöntäminen ja käsittely siirtyivät ARAlle (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Avustuksia myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.
Lisätietoja korjausavustuksista ja hakuohjeet.

Kulttuuriavustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle.
Lisätietoja kulttuuriavustuksista ja hakuohjeet.

Liikunta-avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle.
Lisätietoja liikunta-avustuksista ja hakuohjeet.

Nuorisoavustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiseiselle toiminnalle.
Lisätietoja nuorisoavustuksista ja hakuohjeet.

Perusturvan avustukset

Perusturvan toimiala jakaa avustuksia avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestöille, perheiden ennaltaehkäisevien sote-palveluiden järjestöille sekä vanhuspalveluiden järjestöille.
Lisätietoja perusturvan avustuksista ja hakuohjeet.

Työllisyyspalvelujen avustukset

Avustusten kohteena ovat yhdistykset ja säätiöt, joiden toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.
Lisätietoja työllisyyspalvelujen avustuksista ja hakuohjeet.

Yksityistieavustukset

Sellaisten tiekuntien, jotka eivät ole saaneet yksityistien kunnossapitoavustusta vuonna 2017, hakuaika vuotta 2018 varten päättyy 31.10.2018. Aiemmin avustusta saaneiden tiekuntien tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat 4.1.2019 mennessä.
Lisätietoja yksityistieavustuksista.