Jyväskylän kaupungin avustukset

Sähköisestä avustusjärjestelmästä haettavat avustukset ja hakuajat 2019

 • Kansalaistoiminnan avustukset, kulttuuriavustukset, liikunta-avustukset, nuorisoavustukset, työllisyyspalvelujen avustukset
  - hakuaika alkaa 7.1. ja päättyy 31.1. klo 15.00.
   
 • Perusturvan avustukset
  -hakuaika alkaa 7.1. ja päättyy 29.3. klo 15.00
   
 • Sähköinen hakulomake
  -linkin lomakkeeseen ja tarkemmat hakuohjeet löydät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta

 

Lisätietoja:

 • p. 014 266 0000 arkisin klo 8-16
 • Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostitse, osoitteet löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta

Avustusneuvonta:

 • Jyväskylä-Infossa arkisin 21.-31.1.2019 klo 13-15  saa henkilökohtaista neuvontaa avustushakemuksen tekemiseen liittyvissä asioissa
  Katuosoite: Jyväskylä-Info, Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7

 

Tälle sivulle on koottu tietoja Jyväskylän kaupungin myöntämistä ja tarjoamista avustuksista. Tarkemmat tiedot avustuskriteereistä, hakuohjeet ja tarkat hakuajat löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta.

Hissi- ja esteettömyysavustukset

Jatkuva haku. Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille kerrostalohissin rakentamiseen tai sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Avustukset myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen.
Lisätietoja hissi- ja esteettömyysavustuksista.

Kansalaistoiminnan avustukset

Seuraava haku 7.1.-31.1.2019 klo 15.00 saakka. Avustuksilla edistetään omaehtoista toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.
Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista ja hakuohjeet.

Korjausavustukset

Jatkuva haku. Vuoden 2017 alusta kaikkien valtion korjausavustusten myöntäminen ja käsittely siirtyivät ARAlle (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Avustuksia myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.
Lisätietoja korjausavustuksista ja hakuohjeet.

Kulttuuriavustukset

Seuraava haku 7.1.-31.1.2019 klo 15.00 saakka. Avustuksilla edistetään kulttuuripalvelujen tarjoamista sekä taiteen tekemistä ja harrastamista. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.
Lisätietoja kulttuuriavustuksista ja hakuohjeet.

Liikunta-avustukset

Seuraava haku 7.1.-31.1.2019 klo 15.00 saakka. Avustuksilla luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.
Lisätietoja liikunta-avustuksista ja hakuohjeet.

Nuorisoavustukset

Seuraava haku 7.1.-31.1.2019 klo 15.00 saakka. Avustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiseiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.
Lisätietoja nuorisoavustuksista ja hakuohjeet.

Perusturvan avustukset

Seuraava haku 7.1.-29.3.2019 klo 15.00 saakka. Perusturvan toimiala jakaa avustuksia avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestöille, perheiden ennaltaehkäisevien sote-palveluiden järjestöille sekä vanhuspalveluiden järjestöille.
Lisätietoja perusturvan avustuksista ja hakuohjeet.

Työllisyyspalvelujen avustukset

Seuraava haku 7.1.-31.1.2019 klo 15.00 saakka. Avustusten kohteena ovat yhdistykset ja säätiöt, joiden toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.
Lisätietoja työllisyyspalvelujen avustuksista ja hakuohjeet.

Yksityistieavustukset

Sellaisten tiekuntien, jotka eivät ole saaneet yksityistien kunnossapitoavustusta vuonna 2017, hakuaika vuotta 2018 varten päättyi 31.10.2018. Aiemmin avustusta saaneiden tiekuntien tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat 4.1.2019 mennessä. 
Lisätietoja yksityistieavustuksista.


 

Lisätietoja:

 • p. 014 266 0000 arkisin klo 8-16
 • Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostitse, osoitteet löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta

Avustusneuvonta:

 • Jyväskylä-Infossa arkisin 21.-31.1.2019 klo 13-15  saa henkilökohtaista neuvontaa avustushakemuksen tekemiseen liittyvissä asioissa
  Katuosoite: Jyväskylä-Info, Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7