Jyväskylän kaupungin avustukset

Sähköisestä avustusjärjestelmästä haettavat avustukset ja hakuajat 2020

  • Ei avoimia hakuaikoja tällä hetkellä.
  • Avustusjärjestelmään tunnistaudutaan yksityishenkilönä Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla 
     

Huom! Yksityishenkilönä voit hakea ainoastaan kulttuurin henkilökohtaista kohdeavustusta. Kun haet avustusta rekisteröidyn yhdistyksen tai työryhmän nimissä, sinun on tehtävä  käyttöoikeuksien laajennus, katso ohjeet:

Tarkemmat hakuohjeet palvelualueittain löydät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta

  • Sähköinen hakulomake 
    (hakemus suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteilla avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti)

Lisätietoja

Avustusten yleisneuvonta:
Jyväskylän kaupungin puhelinvaihde
p. 014 266 0000 arkisin klo 8-16

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostitse, osoitteet löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta.

Tarkemmat tiedot avustuskriteereistä, hakuohjeet ja tarkat hakuajat löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta.

Hissi- ja esteettömyysavustukset

Jatkuva haku. Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille kerrostalohissin rakentamiseen tai sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Avustukset myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen.

Lisätietoja hissi- ja esteettömyysavustuksista

Kansalaistoiminnan avustukset

Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Avustuksilla edistetään omaehtoista toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista ja hakuohjeet

Korjausavustukset

Jatkuva haku. Vuoden 2017 alusta kaikkien valtion korjausavustusten myöntäminen ja käsittely siirtyivät ARAlle (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Avustuksia myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.

Lisätietoja korjausavustuksista ja hakuohjeet

Kulttuuriavustukset

Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Avustuksilla edistetään kulttuuripalvelujen tarjoamista sekä taiteen tekemistä ja harrastamista. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.

Lisätietoja kulttuuriavustuksista ja hakuohjeet

Liikunta-avustukset

Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Avustuksilla luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.

Lisätietoja liikunta-avustuksista ja hakuohjeet

Nuorisoavustukset

Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Avustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.

Lisätietoja nuorisoavustuksista ja hakuohjeet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen avustukset

Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Sosiaali- ja terveyspalvelut jakaa avustuksia avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestöille, perheiden ennaltaehkäisevien sote-palveluiden järjestöille sekä vanhuspalveluiden järjestöille.

Lisätietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen avustuksista ja hakuohjeet

Työllisyyspalvelujen avustukset

Hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Avustusten kohteena ovat yhdistykset ja säätiöt, joiden toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.

Lisätietoja työllisyyspalvelujen avustuksista ja hakuohjeet

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksien hakuaika alkoi 16.3.2020. Avustuksen saamiseksi riittää aikaisempina vuosina tieavustusta saaneilla tiekunnilla vuoden 2020 aikana pidetyn kokouksen pöytäkirjakopion toimittaminen Jyväskylän kaupungille viimeistään 4.1.2021. Uusien tiekuntien hakuaika avustukselle päättyy 30.10.2020. Avustuksien maksatukset aloitetaan maaliskuussa 2020.

Lisätietoja yksityistieavustuksista

Lisätietoja

Avustusten yleisneuvonta:
Jyväskylän kaupungin puhelinvaihde
p. 014 266 0000 arkisin klo 8-16

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostitse, osoitteet löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta.