Eläimet

Eläinlääkäripäivystys
Päivystysaikana hoidetaan ainoastaan kiireiset sairastapaukset, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Koira Jyväskylässä
Koirapuistot, -puistojen säännöt, koiranuittopaikka, koirapalvelut, koirankakkapussit

Eläinlääkärivastaanotto
Kunnan eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu huolehtia kaikkien kunnan alueella olevien eläinten perustason terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelulain mukaisista tehtävistä ja tarttuvien eläintautien vastustustyöstä. Kunnaneläinlääkärit osallistuvat myös elintarvikelain mukaiseen valvontaan tuotantoeläintiloilla.

Eläinsuojelu
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Eläinsuojelulainsäädännön noudattamista toimialueella valvovat ympäristöterveysosaston työntekijät (hygieenikkoeläinlääkäri, kunnaneläinlääkärit ja terveystarkastaja) yhteistyössä poliisin ja Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien kanssa.

Löytöeläimet
Alueen kunnat ovat sopineet palveluntuottajien kanssa löytökoirien, -kissojen ja muiden pieneläinten talteenotosta ja säilytyksestä. Löytöeläinten hoitopaikat.

Järjestyslaki

Luontopolut ja lintutornit
Jyväskylän kaupungin alueella on ympäristötoimen ylläpitämänä yhdeksän luontopolkua, yksi metsäpolku ja neljä lintutornia.

Lemmikkieläinten hautausmaa

Maaseutupalvelut