Radon

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2379

Radon (STUK)

Radon on maaperästä peräisin oleva hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sen pystyy tunnistamaan huoneilmasta vain tarkoitusta varten kehitetyillä mittauslaitteilla. Asunnon radonpitoisuuden mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uudisrakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylittäisi arvoa 200 Bq/m3.

Ympäristöterveydenhuolto on tehnyt toimialueellaan radonkartoituksia, joiden tuloksia voi tiedustella
ympäristöterveystarkastajalta.

Ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 2379

Radon (STUK)