Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lehtisaaren koulurakennus. Kuva Juhani Aaltonen
Pääsisältö

Kiinteistön omistaja tai haltija tarvitsee kunnan suostumuksen asettaakseen liikenteenohjauslaitteen omistamalleen tai hallinnoimalleen kiinteistölle, joka on tarkoitettu yleiselle liikenteelle esim. kaupan, koulun, päiväkodin tai muun alueen pysäköintialue.

Omakoti-, rivi- ja kerrostalojen pihat ovat lähtökohtaisesti tien ulkopuolisia alueita, eikä siellä sovelleta tieliikennelakia. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen muuttaa tilannetta. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen on julkisen vallan käyttöä; liikenteenohjauslaite velvoittaa, määrää tai ohjaa tienkäyttäjää. Mikäli liikenteenohjauslaitteita halutaan asettaa em. pihoille, tulee myös näille hakea kunnan suostumusta, koska liikennemerkki on tien tunnusmerkki ja tieliikennelain 71.1 §:n 3 kohdan mukaan kunnan suostumus tarvitaan, jos liikenteenohjauslaite asetetaan muulle tielle kuin maantielle, kadulle tai kunnan hallinnoimalle tielle.

Liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit, tiemerkinnät, liikennevalot ja sulkulaitteet. Nykyisen tieliikennelain voimaantulon 1.6.2020 jälkeen ilman suostumusta asetetut liikennemerkit eivät ole lainvoimaisia ja poliisilla tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, saa poistaa tämän lain vastaisesti asetetun liikenteenohjauslaitteen.

Kaupungin suostumusta haetaan sähköisesti Asumisen ja rakentamisen sähköisessä asiointipalvelussa kohdasta "Liikenteenohjauslaitteet"

Palvelun käyttöä varten tulee luoda käyttäjätunnus pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen. Lupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai haltija.

Hakemuksessa tulee esittää:

  • perustelut, miksi liikenteenohjauslaitteita haetaan kiinteistölle
  • karttaliite, jossa on esitetty, mitä liikenteenohjauslaitteita halutaan kiinteistölle asettaa, sekä liikenteenohjauslaitteiden sijainnit ja suunnat. Mikäli kyseisellä alueella on aiemmin asetettuja liikenteenohjauslaitteita, on myös ne esitettävä karttaliitteessä. Liikennemerkistä ilmoitetaan Väylän ohjeen mukainen nimi ja numero. (Lisätietoja: https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit )
  • todistus kiinteistön omistuksesta tai hallinnosta (jos lainhuutoa ei ole)
  • mikäli liikenteenohjauslaite vaikuttaa muun kiinteistön piha-alueella, on hakemuksen liitteenä esitettävä kyseisten kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden suostumukset
  • mikäli kiinteistöllä on useita omistajia tai haltijoita, tulee hakemukseen liittää valtakirja muilta omistajilta tai haltijoilta

Ohjeita suunnitteluun:

Kaupunki huomioi suostumusta antaessaan, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien käytön kannalta. Liikennemerkkien asentamisen jälkeen kiinteistön alue luokitellaan tieliikennelain mukaiseksi tieksi. Tiellä on voimassa kaikki liikennemerkkien mukaiset rajoitukset ja määräykset, mitä kiinteistölle johtavalla tieosuudella on voimassa.  Kaupunki pyytää tarvittaessa poliisilta, ELY-keskukselta tai pelastuslaitokselta lausunnon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat.

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on tieliikennelain mukaan toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin. Kiinteistön omistaja tai haltija ilmoittavat tiedot Digiroadiin.

Tiedot yhdistetään osaksi avointa paikkatietoaineistoa. Aineistoa hyödyntävät esimerkiksi pelastuslaitos, navigaattorivalmistajat sekä metsäteollisuus.

Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään tieliikennelaissa (729/2018, 70-87 §) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729#L4P71

Lisätietoja:
Liikenteenohjausinsinööri 050 439 2965

Pysäköinninpihavalvonta pysakoinnin.pihavalvonta [at] jyvaskyla.fi