Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kevyen liikenteen liikennemerkki. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä tulee tehdä työmaan aikainen liikenteenohjaussuunnitelma, joka liitetään katutyöilmoitukseen. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, jokaisesta työvaiheesta tehdään oma suunnitelma.

Työmaan aikaiset liikenteenohjauslaitteet poistetaan välittömästi työmaan päätyttyä ja aiemmin asetetut liikenteenohjauslaitteet palautetaan paikoilleen.

Vilkasliikenteisille pää- ja kokoojakaduille tehdään työmaakohtainen suunnitelma. Vähäliikenteisille kaduille voi käyttää alla olevia ohjekuvia.

Alla olevalle dialle on kerätty keskeisiä liikenteenohjaukseen liittyviä vaatimuksia.

Kuva
Huomioitavaa. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet

Tarkastuslista työmaa-aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun

Toimijoiden työn helpottamiseksi on laadittu tarkastuslista, jota käyttämällä voi varmistaa, että tarvittavat asiat on huomioitu.

Tarkastuslista (pdf)

Ohje ja vinkkejä liikenteenohjaussuunnitelman tekoon

Liikenteenohjaussuunnitelman voi tehdä monenlaisilla välineillä. Yksinkertaisimmillaan sen voi tehdä Microsoft Powerpontilla (tai ilmaisella Libreoffice Impressilla)

Vihjeitä ja ohjeita liikenteenohjaussuunnitelman tekoon Powerpointilla (pptx) (valitse hiiren oikealla napilla Tallenna linkki nimellä)

Ohjeet

Kadun ja suojatien sulkeminen

Kiertotien opastaminen

Katu- tai pysäköintialueen varaaminen työmaan käyttöön, siirtokehotus–liikennemerkki

Vähäliikenteisillä tontti- ja kokoojakaduilla, kävelykadulla tai jk/pp -väylällä voidaan käyttää alla olevia ohjekuvia.

Ympäristö

Mikäli työ aiheuttaa erityistä haittaa ympäristölle (melua, pölyä, tärinää), on siitä tehtävä lisäksi kirjallinen meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluun (ympäristösuojelulain 118 §). Ilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen toimenpidettä.