Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi koiraa koirapuistossa. Kuva Jaana Pinson
Pääsisältö

Aatoksenkadun koirapuisto

Jyväskylän ensimmäinen koirapuisto sijaitsee Taulumäellä, Aatoksenkadun energialaitoksen takana. Paikka on rauhallinen, sopivasti sivussa ja riittävän tilava koirien ulkoiluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Alue on luonnonmukainen ja vaihteleva maastonsa puolesta. Myös olemassa olevaa kasvillisuutta on pyritty säästämään mahdollisuuksien mukaan.

Aidatun alueen kokonaispinta-ala on 4200 m2 ja se jakaantuu Kennelliiton suositusten mukaisesti kahteen osaan, pienille sekä isoille koirille. Molemmille puolille johtaa oma sisäänkäyntinsä.

Koirapuistossa on katokset, joista löytyy siivoustyökalut sekä jäteastiat. Alue on valaistu ja se on kulkureittien osalta talvikunnossapidon piirissä. Myös pysäköintialue aurataan talvella. Pysäköintipaikkoja on kahdeksan.

Taulumäelle on suunnitteilla vesitorni. Aatoksenkadun koirapuisto siirtyy vesitornin rakentamisen ajaksi väistöön Viitaniemeen.

Pohjanlammen koirapuisto

Jyväskylän toinen koirapuisto rakennettiin vuonna 2008 Kuokkalaan. Koirapuisto sijaitsee Pohjanlahdentien itäpuolella Pohjanlammen päiväkodin ja Kuokkalan lämpövoimalan välisellä entisellä pellolla.

Koirapuisto on jaettu kahteen osastoon, isoille ja pienille koirille. Koko alue on aidattu 1,5 metriä korkealla teräsverkkoaidalla, samoin osastot on eristetty aidalla toisistaan.

Aidatun alueen kokonaispinta-ala on 5 930 m2. Aitauksen sisäpuoli on katettu 150 mm kerroksella puuhaketta, jotta maanpinta pysyisi mahdollisimman kuivana ja siistinä käyttäjille sekä helpommin siivottavana.

Kummallakin puolella on sadekatokset ja penkit. Jätepiste ja opastaulu on sijoitettu paikoitusalueelle porttien lähistölle. Koko alueelle on suunniteltu myös perusvalaistus.

Suora yhteys vieressä kulkevalle kevyen liikenteen väylälle on estetty istuttamalla puiston reunamille havupuita sekä lehtipensasryhmiä.

Kotalammen koirapuisto

Koirapuisto sijaitsee Kotasenpolun varrella Kotalammen kohdalla.

Koirapuisto on jaettu kahteen osioon, isoille ja pienille koirille. Koko alue on aidattu 1,8 metriä korkealla teräsverkkoaidalla, samoin osastot on eristetty aidalla toisistaan.

Aidatun alueen kokonaispinta-ala on n. 1600 m2. Koirapuisto on metsäinen, alueella on paljon puustoa antamassa suojaa myös auringolta.

Kummallakin puolella on penkkejä. Roska-astia ja opastaulu on sijoitettu aitauksen ulkopuolelle portin kohdalle. Alueelle ei ole valaistusta, kevytväylän valaistus tuo jonkin verran valoa portille.

Kankaan koirapuisto

Jyväskylän Kankaalta löytyy koirille oma alue, jossa niin pienemmät kuin isommat koirat saavat ulkoilla vapaana. Kankaan Hurttanurkka eli 2000-neliöinen alue sijaitsee Kankaalla työmaakoppialueen läheisyydessä Vapaaherrantie 7:ssä. Kyseessä ei ole varsinainen pysyvä koirapuisto, vaan tilapäinen, kokeileva ratkaisu rakentamattoman alueen hyötykäyttöön.

Asukasyhdistysten ylläpitämät koirapuistot

Asukas- tai harrastusyhdistysten kunnossapitämät koirapuistot löytyvät Tikkakoskelta ja Huhtasuolta. Harrastelijavoimin koirapuisto on rakentumassa myös Kirrin alueelle.

Koirapuistoissa havaituista vioista ja rikkonaisuuksista voi ilmoittaa palautepalveluun.

Koirapuistojen säännöt

  • Koira pidetään puistossa aina irrallaan. Myös kaulapanta tai valjaat on syytä poistaa. Tätä varten on aitausten portilla nk. tuulikaapit, jossa hihnan ja pannan irroitus voidaan tehdä ennen puistoon menoa. Etukäteen on hyvä varmistaa, että koira tulee toimeen muiden koirien kanssa.
  • Portit suljetaan aina niistä kulkemisen jälkeen.
  • Koirapuistoon ei saa viedä sairasta, vihaista tai kiimaista koiraa. Koiranomistajan on huolehdittava, että koiran rokotukset ja madotukset on asianmukaisesti hoidettu.
  • Koiraa ei saa jättää yksin, valvomatta aitaukseen. Jokainen koiranomistaja on vastuussa lemmikistään ja sen tekemisistä. Jos koira esimerkiksi puree toista koiraa, vastuu on omistajalla. Samoin muista koiran aiheuttamista aineellisista vahingoista (esim.vaatteiden repeäminen).
  • Koirapuistossa ei saa innostaa koiraa, esim. keppejä tai lumipalloja heittelemällä tai tuomalla koiran omia leluja, jotta ei aiheuteta tahtomattaan tappelutilanteita.
  • Koira ei saa haukunnallaan aiheuttaa häiriötä tai rikkoa yörauhaa (22.00-07.00).
  • Koirapuistossa ei saa vahingoittaa kasvillisuutta tai puistokalusteita.
  • Koirapuisto pidetään siistinä keräämällä aina oman koiran jätökset pois. Puiston vieressä on jäteastia, jonne jätökset voidaan laittaa.

Kaiken kaikkiaan puistossa noudatetaan ns. kirjoittamattomia herrasmiessääntöjä eli kunnioitetaan toisia puiston käyttäjiä.


Koirien koulutuskenttä

Köyhäpellon koirien koulutuskentälle (Köhniönkatu 5 A) voi varata sekä yksittäisiä- että vakiovuoroja kesäkaudella.
Köhänpellon koirien koulutuskentälle varataan vuorot liikuntapalveluiden Timmi-vuorovarausjärjestelmän kautta.


Uusien koirapuistojen toteuttaminen

Koirapuistojen palveluverkkotarkastelussa on tunnistettu, että uusia koirapuistoja toteuttaessa palveluverkko täydentyisi parhaiten rakentamalla koirapuistot Keljonkankaalle ja Jyskä-Vaajakoski -akselille. Tällä hetkellä kaupungin taloustilanteesta johtuen näiden kahden uuden koirapuiston investointeja on lykätty eikä koirapuistojen tarkempaa suunnittelua ole käynnistetty.

Asukaskysely koirapuistojen sijainnista toteutettiin syksyllä 2022. Kyselyyn saatiin useita satoja sijaintiehdotuksia koirapuistolle. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien koirapuistojen suunnittelussa, kun suunnittelun käynnistäminen on ajankohtaista.

 

Alasivu