Hyppää pääsisältöön
Kuva
koira juoksee polulla. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Eläinsuojelun tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät toimialueella valvontaeläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit. Eläinsuojeluilmoitukset tehdään ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisiä eläinsuojelutehtäviä hoitavat suureläinpäivystäjät ja poliisi.

Lisäksi eläinsuojeluneuvontaa antavat Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat.

Virallista eläintautivalvontaa (esimerkiksi siipikarjan salmonellavalvonta, viralliset vientitodistukset) tekevät valvontaeläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit. Yhteydenotot ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille.

Luonnonvaraiset eläimet

Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Yleinen vastuu loukkaantuneiden eläinten auttamisesta on säädetty eläinsuojelulaissa. Apua tarjoavat vapaaehtoiset yhdistykset, Villi Karaja ja Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys.

Loukkaantuneen eläimen kärsimyksiä ei saa pidentää. Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, on se eläinsuojelulain mukaan lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan. Tarvittaessa yhteyden voi ottaa kunnaneläinlääkäriin, joka arvioi eläimen kunnon ja voi suorittaa lopetuksen.

Yksittäiset kuolleet pienet luonnonvaraiset eläimet voi hävittää sekajätteen mukana Ruokaviraston ohjeen mukaisesti. Mikäli kuolleita eläimiä on yksittäisiä enemmän, ole yhteydessä valvontaeläinlääkäriin. Muista eläintä käsitellessäsi riski ihmiseen tarttuvasta eläintaudista kuten jänisrutosta tai salmonellasta ja huolehdi riittävästä suojauksesta sekä hygieniasta.

Yhteystiedot

Valvontaeläinlääkäri
p. 040 545 9301
[email protected]

Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot