Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Laita lupahakemus vireille

Ennen rakentamisen aloittamista rakentamiselle pitää olla lupa. Rakennuslupaa haetaan kaupungin rakennusvalvonnasta. Pääsuunnittelijallesi rakennusluvan hakeminen on tuttua, joten keskustele hänen kanssaan, milloin hakuprosessin laitetaan vireille ja mikä on työnjakonne luvan hakemisessa.

Lupien, selvitysten ja kuulemisten hoitaminen voi tuntua äkkiseltään vaivalloiselta. Huolella tehdyt suunnitelmat ja rakentamisen lakien noudattaminen ovat kuitenkin keinoja, joilla varmistetaan rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja ympäristöön sopivuus. Nämä ovat tärkeitä laatutekijöitä omalle asumisellesi ja myös silloin kun joskus myyt kotiasi eteenpäin.

Rakentamista koskevien säädösten ja määräysten aiheina ovat muun muassa:

  • rakenteiden lujuus ja vakaus
  • turvallisuus ja terveellisyys mm. sisäilman laatu ja paloturvallisuus
  • rakennusosien laatu ja vaatimustenmukaisuus
  • esteettömyys
  • melu
  • energiatehokkuus ja lämmöneristys
  • hulevesien käsittely

Mitä paremmin suunnittelijasi tuntee pientalorakentamisen säädökset ja määräykset sitä sujuvammin luvan hakeminen etenee. Suunnittelijan on hyvä olla tiiviisti yhteydessä rakennusvalvontaan, jotta hakemukseen tarvittavat selvitykset eivät tule yllätyksenä siinä vaiheessa kun rakentamisen toivottu ajankohta on jo lähellä.

Sujuvaa asiointia sähköisesti

Laita lupa-asiasi vireille sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköiseen asiointipalveluun voit koota rakennuslupaan tarvittavia suunnitelmia ja selvityksiä, käydä vuoropuhelua rakennusvalvonnan kanssa sekä seurata luvan käsittely. Tarvittavat lomakkeet voi täyttää sähköisesti ja liittää lupahakemukseen.

Tutustu rakennusvalvonnan sivuilta tarkempiin ohjeisiin koskien pääpiirustuksia, erityissuunnitelmia ja naapureiden kuulemista. Kuulet näistä myös rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksessa tai voit kysyä neuvoa Kaupunkirakenteen neuvonnasta.

 

Kun lupaan tarvittavat dokumentit ovat kasassa, voi lupahakemuksen lähettää käsittelyyn. Hakemuksen jättäjänä pitää olla rakennuspaikan haltija. Rakennusluvan käsittelyssä kuluu luparuuhkasta riippuen 4-8 viikkoa. Rakennuslupahakemuksen ja liiteasiakirjojen jättäminen samanaikaisesti jouduttaa hakemuksen käsittelyä.

Rakennustyö voi alkaa kun rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman, eli oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Tähän kuluu luvan myöntämisen jälkeen kaksi viikkoa. Jos työmaalla on perustellusta syystä kiire aloittaa työt ennen sitä, voit tehdä aloittamisoikeuspyynnön.