Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta

Kaupunki on tutkinut Viitaniemen alueen puustoa ja puuston kuntoa. Osa alueen puustosta on huonokuntoista ja lahoa. Puuston lajit eivät myöskään vastaa tällä hetkellä kaikilta osin Jussi Jänneksen alkuperäistä suunnitelmaa alueesta. Tästä syystä alueen puustoa yhtenäistetään. Lisäksi lahonneet ja vaaraa aiheuttavat puut on suunnitteilla poistaa ja korvata uusilla.

Kaupunki on tehnyt Viitaniemen suojelukaava-alueelle yleissuunnitelman alueen kasvillisuuden käsittelyn tavoitteista vuonna 2007. Yleissuunnitelma on pohjautunut Jussi Jänneksen alkuperäiseen suunnitelmaan alueesta.

Nyt suunnittelu on edennyt tarkempaan rakennussuunnitteluvaiheeseen. Yleissuunnitelman pohjalta on tarkasteltu ensimmäisenä alueena Viitaniementien varrelle sijoittuvaa puustoa. Rakennussuunnitelmassa on esitetty joidenkin puiden kaatoja sekä uudelleen istutettavia puita. 

Kaupunki tekee toimenpiteitä omistamallaan katualueellaan, mutta ei kiinteistöjen tonteilla. Toteutusaikataulu on vielä auki, toimenpiteisiin ryhdytään jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Kiinteistöt voivat halutessaan itse toteuttaa suunnitelmassa suosittuja toimenpiteitä kiinteistönsä alueella.

Kaupungin omalla alueellaan suorittamien töiden aikataulu vahvistuu myöhemmin. Todennäköisesti toimenpiteisiin ryhdytään aikaisintaan ensi vuonna.

Lisätietodot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. 014 266 5148, leena.rapo [at] jyvaskyla.fi

Suunnitelmaluonnos (pdf)