Resurssiviisaus

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 014 266 1593

Ympäristöjohtaja, p. 014 266 5166

Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 5185


Ajantasainen CO2-raportointi

CO2-raportti Jyväskylä 2017 (pdf)


Video: Enemmän tekoja, vähemmän puhetta (Youtube)

Elämäntapatesti (Sitra)

Mitä on resurssiviisaus?

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä: siinä resurssien kulutusta tarkastellaan koko yhteiskunnan tasolla, osaoptimointia välttäen, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Resurssiviisautta voidaan edistää kiertotalouden, materiaalien elinkaarihallinnan, energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen kautta. Resurssiviisaan toimintatavan tarkoitus on edistää ihmisten hyvinvointia samalla kun vähennetään ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia.

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti resurssiviisauden tavoitteluun; se haluaa olla viimeistään vuonna 2050 jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki.

 

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 014 266 1593

Ympäristöjohtaja, p. 014 266 5166

Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 5185


Ajantasainen CO2-raportointi

CO2-raportti Jyväskylä 2017 (pdf)


Video: Enemmän tekoja, vähemmän puhetta (Youtube)

Elämäntapatesti (Sitra)