Rakennusaikaiset muutokset

Rakennus tulee toteuttaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Rakennushankkeen aikana syystä tai toisesta voi tulla muutostarpeita. Muutoksia ei voi tehdä omin päin, vaan asiasta on oltava yhteydessä rakennusvalvontaan. Osa pienehköistä muutoksista voidaan hyväksyä muutossuunnitelmina.

Esimerkiksi asemakaavan määräyksistä poikkeaminen, rakennuksen käyttötarkoitukseen, sijaintiin, kokoon tai laajuuteen vaikuttavat muutokset edellyttävät kokonaan uuden rakennusluvan hakemista. Pääsääntöisesti aina ennen muutosten tekemistä tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.