Paikanmerkintä

Rakennuksen paikanmerkinnän tilaus:

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108

Rakennuksen paikanmerkintä kuuluu rakennustyön aikana tehtäviin katselmuksiin. Tarvittavat katselmukset ilmenevät rakennusluvasta, paikanmerkintä tehdään aina uudisrakennuksille sekä tapauskohtaisesti laajennuksille tms. rakennuslupapäätöksen niin vaatiessa.

Rakennuksen paikanmerkintä aloituskokousta varten

Rakennuksen paikanmerkintä suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen aloituskokousta ja varsinaisen rakennustyön aloittamista. Paikanmerkinnässä tonttituotannon maastomittauspalvelu merkitsee tulevan rakennuksen paikan metsäkepeillä tontille. Paikka merkitään hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisesti. Myös korkeusasema merkitään tontilla sijaitsevaan kiinteään kohteeseen esim. puunrunkoon.

Tarkempi paikanmerkintä

Aloituskokouksen ja pintamaiden poistamisen jälkeen rakennuksen paikka merkitään tarkemmin lankapukkien avulla. Rakentajan tulee itse tehdä tontilleen tukevat ja hyvin säilyvät lankapukit metsäkeppien mukaisesti, jonka jälkeen tonttituotannon maastomittauspalvelu merkitsee rakennuksen tarkan paikan.

Ohje lankapukkien rakentamiseen

Rakennuksen paikanmerkintä sekä tarkempi paikanmerkintä tulee tilata hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 5 työpäivää ennen haluttua aikaa.

Rakennuksen paikanmerkinnän tilaus:

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108