Huolto ja kunnossapito

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § edellyttää pitämään rakennuksen ympäristöineen kunnossa.

Rakennusta, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje käsittää tarvittaessa myös rakennuspaikan ja tontin tekniseen hoidon ja kunnossapidon.

Käyttö- ja huolto-ohjetta ei tarvita tilapäiselle eikä määräaikaiselle rakennukselle. Sitä ei tarvita myöskään tuotanto- tai varastorakennukselle, jossa ei työskennellä pysyvästi tai lomarakennukselle, joka ei ole ympärivuotisessa käytössä.

Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostöissä silloin, kun toimenpiteen edellyttävät rakennuslupaa.

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Toisin sanoen se ohjaa rakennuksen kunnossapitoa ja määräaikaishuoltoa. Käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä.

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla valmis loppukatselmukseen mennessä. Käyttö- ja huolto-ohjeesta tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § edellyttää pitämään rakennuksen ympäristöineen kunnossa.