Loppukatselmus

Loppukatselmus on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen voi tilata puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00 p.014-266 0680, sähköpostitse osoitteesta rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi tai suoraan lupakäsittelijältä.

Loppukatselmus pidetään, kun rakennustyöt ovat täysin valmiit. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on sen hyväksynyt.

Ennen loppukatselmuksen tilaamista tulee tarkistaa, että kaikki rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset on tehty ja niistä on kirjaukset tarkastusasiakirjassa ja, että rakennustoimenpide on toteutettu rakennusluvan sekä muiden rakentamisen säädösten ja määräysten mukaisesti.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on valmis siltä osin kuin se on mahdollista sekä käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset on tehty.

Rakennustyöhön ryhtyvä tilaa loppukatselmuksen. Hänen velvollisuutenaan on varmistaa, että lain ja rakennusluvan määräämät velvoitteet on täytetty. Viranhaltija, vastaava työnjohtaja sekä rakennuttaja tai hänen edustajansa ovat läsnä loppukatselmuksessa.

Loppukatselmus on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen voi tilata puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00 p.014-266 0680, sähköpostitse osoitteesta rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi tai suoraan lupakäsittelijältä.

Asiasanat: