Osittainen loppukatselmus

Osittainen loppukatselmus voidaan pitää varsinaisen loppukatselmuksen sijaan silloin, kun rakennusluvan mukaisesta toimenpiteestä halutaan ottaa osa käyttöön.

 Esimerkiksi omakotitaloissa piha-alueet ovat usein vielä kesken, kun taloon halutaan muuttaa. Jotta rakennus on otettavissa käyttöön, tulee sen olla asuttava ja turvallinen. Muun muassa ilmanvaihdon on toimittava, sekä asunnossa tulee olla mahdollisuus ruuanlaittoon ja peseytymiseen. Lisäksi edellytetään, että ulko-alueet ovat turvalliset, eikä niistä aiheudu vaaraa esimerkiksi putoavasta lumesta tai pihan korkeusasemien erosta. Rakennuksessa tulee olla valaistu osoitenumero, jätehuoltosopimus tehtynä sekä jäteastiat paikallaan.