Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Hae rakennusvalvonnan lupia täältä

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Rakentaja tai hänen edustajansa voi hakea rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi. Palvelu kattaa koko rakennusaikaisen toiminnan.

Rekisteröityminen

Ensimmäisellä kerralla palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, joilla luodaan käyttäjätunnus ja salasana.

Käyttöoikeudet

Luvan hakija lisää palvelussa käyttöoikeudet hankkeen eri osapuolille. Käyttöoikeus voidaan lisätä henkilölle, joka on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Käyttäjätunnus, jolle oikeus lisätään, näkyy asiointipalvelussa "Omalla työpöydällä" oikeassa yläkulmassa oman nimen jälkeen suluissa.

Palvelu ohjaa luvan hakijaa hakemuksen täytössä ja hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten tiedot suoraan tietokannasta.

Hakemuksen täydentäminen

Rakennusvalvontaan lähetettyä hakemusta voi täydentää lupakäsittelyn aikana mm. lisäämällä siihen liitteitä, jos liitteitä luvalle lisää esim. suunnittelija on hänelle lisättävä käyttöoikeus luvalle.

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Asiakas voi laittaa palvelun kautta viestiä suoraan hakemuksen käsittelijälle. Kohdassa "Viranomaisen yhteystiedot" näkyy hakemuksen käsittelijä.

Suunnittelijoiden tiedot

Rakennushankkeen pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tiedot ilmoitetaan asiointipalvelun kautta, tietojen on oltava hyväksyttyinä ennen luvan myöntämistä.

Erityissuunnitelmat

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (rakenne-, iv- ja kvv-suunnitelmat) toimitetaan rakennusvalvontaan asiointipalvelun kautta luvan myöntämisen jälkeen. Suunnitelmat lisätään Erityissuunnitelmat välilehdelle.

Lupapäätös on tehty

Luvan myöntämisen jälkeen lupapäätös ja päätökseen liittyvät pääpiirustukset näkyvät Päätös-välilehdellä, kohdassa Päätöksen liitteet.

Rakennusvalvonnan toimesta pidetyt katselmukset näkyvät Katselmus-välilehdellä. Katselmuspöytäkirjat ovat luettavissa Päätös-välilehdellä kohdassa Päätöksen liitteet. 

Hae rakennusvalvonnan lupia täältä