Lvi-suunnittelu, 0-asiakirja

Suuremmissa ja vaativimmissa kohteissa kuten esimerkiksi kerrostalot, tulee rakennuslupahakemuksen liitteenä toimittaa lvi-suunnittelijan laatima lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet-asiakirja, 0-asiakirja.

Asiakirjassa esitetään pääperiaatteet lvi-tekniikan suunnitteluperusteista ja toteutustavoista, taloteknisistä järjestelmistä (lvia) ja niiden toimintaperiaatteista. Asiakirja voi sisältää myös yksinkertaistettuja järjestelmäkaavioita (esim. ilmanvaihdon toimintaa tai paloturvallisuutta havainnollistavia kaavioita jne).

Tarkempi ohje asiakirjasta löytyy TOPTEN-korttiluettelosta (Suomen yhdentoista suurimman kaupungin yhtenäiset ohjeet ja tulkinnat).