Rakennusjärjestys

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys (pdf)

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys, tullut voimaan 1.1.2017, ohjaa rakentamista koko Jyväskylän alueella. Lakisääteisessä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset.

 

Rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö. Tämä saavutetaan ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet.

 

Tavoitteena yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa.

Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy tieto vaikkapa siitä, millainen lupa mihinkin rakennustoimenpiteeseen tarvitaan eli onko haettava esimerkiksi rakennuslupa tai toimenpidelupa vai tehtävä kirjallinen toimenpideilmoitus.

Rakennusjärjestys on veloituksetta nähtävillä internetistä.

Vähäisistä toimenpiteistä ja ilmoituksista määrätään Rakennusjärjestyksen toimenpidetaulukossa.

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys (pdf)

Asiasanat: