Tontin lohkominen

Lisätietoja tontin lohkomistoimituksesta:

Toimitusinsinööri
Marjo Lohikainen, p. 014 266 5083

Toimitusinsinööri
Kullervo Iivarinen p. 014 266 3165


Toimitusinsinöörien aluejako Jyväskylän asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla. Ennen lohkomista alueella tulee olla voimassa kaavan mukainen tonttijako (kts. tonttijako ja tonttijaon muutos).

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua tiedon määräalaan myönnetystä lainhuudosta.

Lohkomisen edellytyksenä on, että omistajalla on lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin ja määräaloihin, joista kaavan mukainen tontti muodostuu. Myös muodostajakiinteistöjen ja määräalojen kiinnitykset tulee olla yhtenevät tai vain yhteen muodostajakiinteistöön tai määräalaan voi kohdistua velkakiinnityksiä.

Asemakaava-alueella rakennusluvan edellytyksenä on, että tontti on muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Aikaa tontin lohkomiseen tulee varata hakemuksesta rekisteröintiin noin 1 - 3 kk.

Tontin muodostamista asemakaavan mukaiseksi ei aina tarvitse tehdä tontin lohkomistoimituksella, vaan kysymykseen voi tulla tunnusmuutos, joka on tontin lohkomista edullisempi toimenpide. Päätöksen tunnusmuutoksesta tekee kiinteistörekisterin pitäjä tontin omistajan hakemuksesta.

Lisätietoja tontin lohkomistoimituksesta:

Toimitusinsinööri
Marjo Lohikainen, p. 014 266 5083

Toimitusinsinööri
Kullervo Iivarinen p. 014 266 3165


Toimitusinsinöörien aluejako Jyväskylän asemakaava-alueella