Rajan paikanmerkintä ja hävinneet tonttipyykit

Tilaukset:

Palvelupiste Hannikainen, p. (014) 266 0108

Tontin rajapyykit on kaava-alueella merkitty maastoon yleensä rautaputkilla tai -tapeilla. Usein rakentamisen yhteydessä rajapyykin paikka peittyy tai paikka ei ole tiedossa, jolloin rajan sijainnin määritys suoritetaan ns. rajan paikanmerkintämittauksella. Tonttipyykit merkataan tontin kulmiin rautatapein ja pyykin läheisyyteen sijoitetaan metsäkeppi sen löytämiseksi. Metsäkepit eivät ole pysyviä merkkejä.

Myös kaarevan rajan sijainti on mahdollista määrittää. Tällöin mitataan kaarelle tarvittava määrä puukeppejä rajan paikkaa osoittamaan.

 Kustannukset rajan paikanmerkitsemisesta ja hävinneiden tonttipyykkien uusimisesta:
- kultakin pisteeltä 64 €
- kuitenkin vähintään 116 €

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt ja sen sijainnista on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontin omistajan kirjallisesta hakemuksesta suorittaa tontilla rajan määrääminen.

Tilaukset:

Palvelupiste Hannikainen, p. (014) 266 0108