Osoitenumerointi

Lisätietoja osoitenumeroinnista:

Kiinteistöinsinööri
Juha Kantanen, p. 014 266 5082
(tai sähköpostilla minna.takasaari(at)jyvaskyla.fi)

Kiinteistölle annetaan osoitenumero kiinteistön muodostuksen yhteydessä. Kaava-alueella olevat kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa. Uudet kadunnimet otetaan käyttöön, kun asemakaavan toteutuminen alueella edistyy. Haja-asutusalueella olevien teiden nimet vahvistaa tonttituotanto.

Asemakaava-alueella parilliset osoitenumerot sijoitetaan kadun oikealle puolelle ja parittomat vasemmalle, numeroiden kasvusuuntaan nähden. Haja-asutusalueella numerot määräytyvät kiinteistön etäisyyden perusteella tien alkupisteestä lähtien siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois.

Kadunnimen ja osoitenumeroinnin käyttöönotosta ilmoitetaan tarvittaessa kaikille asianosaisille ja viranomaisille kirjeellä ja sähköpostilla.

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Kadunnimikilvet hankkii ja asentaa Jyväskylän kaupunki.

Lisätietoja osoitenumeroinnista:

Kiinteistöinsinööri
Juha Kantanen, p. 014 266 5082
(tai sähköpostilla minna.takasaari(at)jyvaskyla.fi)