Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuvakooste erilaisista kartoista

Kaupunkirakenteen toimialan Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Aatoksenpuiston kunnostuksen viherrakennussuunnitelman Viherteema Oy suunnittelutoimistolla. Aatoksenpuisto sijaitsee Jyväskylän Nisulan kaupunginosassa, Sepänkadun ja Rajakadun risteysalueen pohjoispuolella.

Puiston itäreuna rajautuu kerrostalotonttiin ja pohjoisreuna Nisulan päiväkotiin. Puiston länsireunalla on luonnontilaista metsää rajautuen asuin- ja liikerakennuksen tonttiin.

Suunnittelun lähtökohdat

Aatoksenpuisto on osa ydinkeskustan ympärille muodostuvaa kehämäistä keskuspuistoa, ”Kehä Vihreää”. Suunnittelun lähtökohtana toimi Kehä Vihreän toimenpideohjelma, joka on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 28.2.2017. Toimenpideohjelman avulla pyritään luomaan ”Kehä Vihreään” kuuluvista viheralueista elämyksellisiä, hyvinvointia lisääviä sekä elvyttäviä alueita, joiden läpi kulkevat aktiivisuuteen kannustavat ja toimivat virkistysreittiverkostot.

”Konseptisuunnitelma Kehä Vihreälle Jyväskylään” diplomityössä on ideoitu Aatoksenpuiston kehittämistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi kokonaisuudeksi. Työssä on todettu Aatoksenpuiston nykytilainen reitistö ongelmalliseksi ja liikenteen solmukohdan vieressä sijaitseva puisto ajoittain myös meluisaksi.

Aatoksenpuiston suunnitteluun vaikutti käynnissä oleva Rajakadun ja Sepänkadun risteysalueen rakentaminen, jossa kevyenliikenteen kulku ohjataan alikulkutunnelissa Sepänkadun ali. Alikulkutunnelin rakentaminen muuttaa siihen yhdistyvien kevyenliikenteen reittien korkeusasemia niin paljon, että puiston ja sen reittien uudelleen suunnittelu on välttämätöntä. Risteysalueen rakentamisen johdosta Aatoksenpuiston kasvillisuutta on jouduttu poistamaan ja puistoaluetta käyttämään työmaa-alueena.

Suunnitteluratkaisut

Aatoksenpuiston suunnitteluratkaisut myötäilevät diplomityössä ehdotettuja ratkaisuja. Reittien sijainnit sovitettiin risteysalueen uusiin järjestelyihin ja korkeusasemiin. Puistoa suunniteltaessa pyrittiin rauhoittamaan aluetta, sekä luomaan siitä esteettisesti miellyttävä kokonaisuus monipuolistamalla kasvilajistoa. Maastonmuotoilulla ja kasvillisuudella ehkäistään liikennealueelta puistoon kulkeutuvaa melua ja näkymää risteysalueelle.

Puiston uusi asfalttipäällysteinen kevyenliikenteen väylä erkanee Rajakadun kevyenliikenteen väylältä kaarevana Aatoksenpuiston olemassa olevaa betonikivettyä aukiota kohden. Aukiolta Tuomiojärvelle päin kulkevan kivituhkakäytävän alkua levennetään hieman ja linjataan siten, että kevytliikenne kulkee sujuvammin aukion läpi. Pääväylää korostetaan myöhemmin toteutettavalla asfalttipinnoitteeseen asennettavalla vihreällä raidoituksella, joka ohjaa ”Kehä Vihreälle” kohti Tuomiojärveä. Kulkua ohjaa myös väylän yhteyteen asennettavat valaisimet. Puiston itälaidalla oleva nykyinen kivituhkakäytävä pinnoitetaan uudelleen ja yhdistetään asfaltoitavaan pääkäytävään. Länsipuolella kulkevaa vanhaa kivituhkakäytävää kavennetaan ja sen loppupää käännetään Sepänkadun kevyenliikenteen väylää kohti.

Uusi kasvillisuus on keskitetty pääasiassa Sepänkadun ja Rajakadun risteyksen puoleiseen luiskaan ja kumpareen ympärille, sekä oleskelualueen yhteyteen. Kasvillisuuden avulla avataan Sepänaukion suunnalta tuleville esteettinen näkymä alikulkutunnelin jälkeen, sekä luodaan oleskelualueista rauhallisia ympäröimällä niitä kasvillisuudella. Maakumpareen yhteyteen istutetaan monipuolisesti useita havu- ja lehtipuulajeja, sekä pensalajeja. Lajeina käytetään mm. hortensiaa, jota puistossa kasvoi ennen risteysalueen uuden alikulkutunnelin rakentamista. Kuntta- ja pensasalueen yhteyteen sijoitellaan vaihtelevan kokoisia luonnonkiviä. Ympyränmuotoisen betonikivetyn aukion reunoille sijoitetaan kaksi penkkiä ja roska-astia sekä istuinten läheisyyteen pollarivalaisimet. Aukion keskelle rakennetaan havuistutusalue, jossa on keskellä kohdevaloilla valaistava serbiankuusi. Kivituhkapintaiselle oleskelualueelle asennetaan kierrätettyjä graniittikiviä puolikaaren muotoon istuskeluun sopivalle korkeudelle.

Alueen kuivatusta parannetaan pinnanmuotoilulla, painanteilla ja uudella hulevesikaivolla. Kasvillisuus ja loivapiirteiset maastonmuodot mahdollistavat pintavesien imeytymisen. Suunnitelmassa on esitetty aluevaraukset myöhemmin mahdollisesti puistoon sijoitettavalle taideteokselle ja infotaululle.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.05.– 2.6.2017.

Lisätiedot: viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, puh. 014 266 5150

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)