Matinmäenpuiston viherrakennussuunnitelma

Kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueet on teettänyt Matinmäenpuiston suunnitelman Ramboll Finland Oy:llä. 

Matinmäenpuiston leikkipaikka on uudiskohde Matinmäen asemakaava-alueella, jonne rakennetaan uutta infrastruktuuria. Leikkipaikan alue sijoittuu Kottaraisentien vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylän varrelle. Leikkipaikka rajautuu metsään. Puiston kaavamerkintä on lähivirkistysalue suojelumerkinnällä (VL/s). Kaavan asettamat ehdot on huomioitu suunnitteluprosessissa.

Alueen nykytilanne

Kottaraisentie ja viereinen kevyen liikenteen väylä ovat rakenteilla. Leikkipaikan alue on lehti- ja havupuuvaltaista metsää. Valtapuina kasvavat koivu ja kuusi. Suurin osa puustosta on melko nuorta, mutta jonkin verran alueella on myös vanhempaa puustoa. Aluskasvillisuus on varpuja ja sammalta. Metsässä on osittain sammaloituneita suurehkoja kiviä.

Suunnitelmaratkaisut 

Matinmäenpuiston leikkipaikka on suunniteltu palvelemaan erityisesti lähitalojen asukkaita ja lapsia sekä lisäämään puiston aktiivista käyttöä. Leikkipaikalle on kivituhkapintainen kulku Kottaraisentien vieressä kulkevalta kevyen liikenteen väylältä. Leikkipaikan alue on kokonaisuus, jossa on monia erilaisia keinuja, monitoimiväline, kiipeilyä sekä jousiväline.

Leikkipaikan toiminnallisena teemana on puumaja ja leikit metsässä. Teeman mukaan leikkipaikalle on valittu puumaja, jossa on liukumäki sekä kiipeilyä. Erikoisuutena on korkea keinu isommille sekä pienemmille pikkukeinut. Väritykseltään leikkivälineissä on puun värejä, vihreää sekä keltaista. Tarkoituksena on, että leikkipuisto sulautuu ympäröivään metsikköön avoimeksi leikkiaukioksi. Aukion reunoille asennetaan siirrettävää metsänpohjaa, jolla rakentamisen jäljet korjataan. Leikkivälineiden turva-alueet ovat turvahaketta ja leikkikumpu tehdään tekonurmipintaisena.

Kohteelle ei ole vielä esitetty tarkempaa investointivarausta, toteutus on tavoitteena lähivuosien aikana.

Suunnitelmaselostus (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva (png)