Kivilammenpuiston saneeraussuunnitelma

Kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueet on teettänyt Kivilammenpuiston suunnitelman Ramboll Finland Oy:llä. 

Kivilammenpuiston leikkipaikka sijaitsee Kaunisharjun kaupunginosassa. Puisto rajautuu pohjoisessa metsään, lännessä tontteihin ja idässä ja etelässä Luhtalantiehen. Puisto on kaavassa viheraluetta (VK) ja kaupungin omistuksessa.

Alueen nykytilanne

Puiston yleisilme on avoin ja reunoilta puustoinen. Kivituhka-alue on laaja ja puiston takaosassa sijaitsee pelikenttä. Leikkivälineet sijaitsevat puiston länsiosassa. Osa leikkipaikan välineistä on hyväkuntoisia ja ne on mahdollista siirtää. Tien ja puiston rajalla on etelässä puuaita. 

Puistoa ympäröi korkea havu- ja lehtipuusto. Luhtalantien ja leikkipaikan rajalla on 10 m leveä puusto. Luhtalantien vieressä idässä puisto rajautuu koivuihin ja etelässä valtapuuna on mänty. Pohjoisessa ja lännessä on enemmän puustoa ja tontit jäävät lähes piiloon puistosta katsottaessa.

Suunnitelmaratkaisut 

Kivilammenpuiston leikkipaikka ja pelikenttä on suunniteltu palvelemaan erityisesti lähitalojen asukkaita ja lapsia, mutta myös kohottamaan alueen yleisilmettä ja lisäämään puiston aktiivista käyttöä kaikkien asukkaiden keskuudessa.  

Puiston läpi kulkee kivituhkapintainen käytävä. Nykyiset sisääntuloyhteyden puistoon säilytetään. Leikkivälineet sijoittuvat puiston eteläosaan ja pelikenttä sen nykyiselle paikalle. Pelikentälle asennetaan uudet maalit. Leikkipaikan alue on kokonaisuus, jossa on monia erilaisia keinuja, monitoimiväline sekä nykyiseltä leikkipaikalta säilytettävät ja siirrettävät karuselli ja tasapainoväline.

Leikkipaikan toiminnallisena teemana on sirkustemput. Teeman mukaan leikkipaikalle on valittu erikoisiakin välineitä niin toiminnoiltaan kuin muodoltaankin. Väritykseltään leikkivälineissä on oranssia, harmaata sekä jonkin verran sinistä. Leikkipaikan pinta on leikkivälineiden alla hiekkatekonurmea. Monitoimivälineen alle hiekkatekonurmeen tehdään kuvioita.

Puiston aluetta selkeytetään ja leikkipaikalle tehdään oma tila. Tilaa rajaamaan rakennetaan loivia maastonmuotoiluja rakentamisesta syntyvillä ylijäämämailla. Maastonmuodot maisemoidaan kylvämällä niittyä sekä istuttamalla mäntyjä ja muutamia lehtipuita. 

Pelikenttä säilyy suurelta osin ennallaan ja sen rajausta selkeytetään loivilla maastonmuodoilla ja niityllä. Maalit sekä valaistus uusitaan. Uudet valaisimet mahdollistavat pelaamisen syksyllä ja talvella pimeään aikaan. Kentän reunalle sijoitetaan pylväsvalaisimien lisäksi erikoisvalaisin, joka heijastaa pinnalle kuvioita.

Puiston toteutukselle on varaus vuoden 2019 investointiohjelmassa.

Suunnitelmaselostus (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva 1 (png)

Havainnekuva 2 (png)