Laajavuoren matkailullinen kehittäminen

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt Laajavuoren matkailu- ja virkistysalueen kehittämisen yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää Laajavuorta Jyväskylän liikuntapääkaupungin osana yhä vetovoimaisemmaksi vierailukohteeksi niin ulkopuolelta saapuville matkailijoille kuin lähialueiden asukkaille.

Työssä päivitetään Laajavuoren alueeseen kohdistuvat toiveet ja suunnitellut toiminnot, tarkastellaan alueen nykyisiä toimintoja ja niiden kehittämistä sekä otetaan näiden kaikkien yhteensovittamisessa huomioon ajantasaiset rajoitteet ja suojeluarvot. Alueelle myös haetaan aktiivisesti uusia matkailua ja virkistystä tukevia palveluita ja toimijoita.

Laajavuoren matkailullisen kehittämisen yhteydessä toteutettiin Laajavuoren makäyttäjille ja matkailijoille suunnattu kysely. Kyselyssä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä ja ideoita Laajavuoren kehittämiseksi. Lue lisää kyselyn tuloksista.

Laajavuoren keskeisiä kehittämislinjoja kokoava suunnitelma valmistuu kesällä 2018. Koko projekti päättyy lokakuussa 2018. Alueen suunnittelussa ovat mukana Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala, elinkeinoyksikkö, Visit Jyväskylä sekä Cumulus Resort Laajavuori, Laajis sekä rakennusalan toimija JH Today. Projekti saa rahoitusta Keski-Suomen Kehittämisrahastolta.

Mikäli Laajavuoren alue kiinnostaa tai haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä!
erikoissuunnittelija Sarita Humppi, p. 014 266 2479 (etunimi.sukunimi@jkl.fi)

Asiasanat: