Yleisten alueiden vikailmoitukset ja päivystykset

Kadut, liikennevalot, puistot ja satamat

Vikailmoitusten palvelunumero 0800 911 99

Palvelunumero on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Ilmoitukset ohjautuvat suoraan palveluista vastaaville henkilöille. Soitto palvelunumeroon on maksuton. Vioista voi ilmoittaa myös palautepalvelussa.

Ulkovalaistus

Virka-aikana klo 8-15 Palvelupiste Hannikainen puh. 014 266 5025

Ulkovalaistusverkon vioista voi ilmoittaa myös palautepalvelussa.

Sähkö, kaukolämpö tai vesi

Kaukolämmön, sähkön tai veden jakeluun liittyvät vikailmoitukset (Jyväskylän Energia)

Sähkön ja kaukolämmön jakeluun liittyvät vikailmoitukset (Elenia)

Sähkön jakeluun liittyvät vikailmoitukset (Suur-Savon Sähkö)

Hulevedet

Päivystysnumero 014 366 4010

Yleiset tiet

Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 (pvm/mpm)