Hyppää pääsisältöön
Kuva
Biojätettä laitetaan bioastiaan. Kuva Mustankorkea Oy
Pääsisältö

Jätehuolto järjestetään Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueella seudullisesti.

Siirry Jyväskylän seudun jätehuollon verkkosivuille


Jätehuolto lyhyesti

Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Mustankorkean toimialueella asuu yli 170 000 asukasta. Mustankorkea Oy vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Palveluihin kuuluvat mm.

 • Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha
 • hyötykeräyspisteet
 • aluekeräyspisteet
 • vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat
 • kiertävät keräykset

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

 • ilmoitat kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä (oma tai yhteinen jäteastia)
 • muutat omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
 • haluat selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
 • haluat saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
 • ilmoitat kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
 • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä

Jätehuollon viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyiden asianmukaisuutta.

Jätehuoltoviranomaiseen voit olla yhteydessä, kun

 • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 8 viikkoon
 • haluat ilmoittaa asuinkelvottomasta kiinteistöstä jätehuoltovelvoitteiden poistamiseksi

Suomessa jätehuolto on korkealaatuista

Korkealaatuisiet jätehuollon ratkaisut ovat edellytys turvallisen ja puhtaan elinympäristön säilymiselle. Työtä on tehty jo pitkään. Lainsäädännön ja hallinnon kehittäminen, kehittyneet jätehuoltojärjestelmät ja ihmisten halu lajitella jätteitä tähtäävät luonnon ja luonnonvarojen säästämiseen ja luonnon säilyttämiseen puhtaana myös tuleville sukupolville.

Suomen jätehuollon onnistumisia ja niitä ohjaavia tekijöitä on kuvattu alla olevalla videolla.

Jätehuollon valvonnasta vastaavat Jyväskylässä kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Asiasanat:  
jäte
roskat