Lemmikkieläinten hautausmaa

Lemmikkien hautapaikka Ronsuntaipaleentie 248

Tiedustelut: Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025

Lemmikkien hautapaikka Ronsuntaipaleentie 248:ssa sijaitsevalle lemmikkieläinten hautausmaalle lunastetaan ja maksetaan verkossa. Hautapaikkamaksu on 114,70 euroa 15 vuodelta, ja hauta-aikaa on mahdollisuus jatkaa ennen määräajan loppua.

Hautaamisen voi tehdä omatoimisesti tai tilata siihen apua maksua vastaan. Lemmikinomistajille, jotka eivät halua lunastaa varsinaista hautapaikkaa, on perustettu tuhkansirottelualue varsinaisen hautausmaan viereiseen metsikköön. Sinne voi käydä sirottelemassa lemmikkinsä tuhkat maksutta ja ilman eri ilmoitusta.

Hautaaminen

1. Hautapaikan lunastaminen

Ennen lemmikin hautaamista hautapaikka lunastetaan ja maksetaan sähköisen varauspalvelun kautta. Hautapaikka maksetaan palvelussa verkkomaksuna, jota varten tulee olla käytössä verkkopankkipalvelu ja -tunnukset.

Hautojen sijainnin takia varauspalvelusta tulee aina valita se paikka, jolla on pienin numero (merkitkää se muistiin, sillä siten oikea hautapaikka löytyy hautausmaalla). Yhdelle hautapaikalle voi haudata yhden eläimen. Mikäli haluatte tilata haudantäyttöpalvelun, sekin maksetaan samassa yhteydessä.

Jos käytössä ei ole nettiä tai verkkopankkipalvelua, hautapaikan voi maksaa Jyväskylä-infossa (Asemakatu 7, kauppakeskus Forum 2. krs., sijainti kartalla, avoinna ma-pe klo 10–15).

Hautapaikan uusiminen on mahdollista ainoastaan Jyväskylä-infossa.

2. Lemmikin hautaaminen

Tälle hautausmaalle voi haudata koiria ja sitä pienempiä lemmikkejä. Suositeltavinta on, että eläin tuhkataan ennen hautaamista. Näin alueella liikkuvista villieläimistä ei ole haittaa. Hautaamisen voi tehdä joko talvella tai kesällä, mutta se on helpompaa kesällä, kun maa ei ole jäässä.

Eläimen hautaaminen ja hautakuopan täyttäminen on omistajan vastuulla. Haudan täyttämiseen on saatavilla apua korvausta vastaan. Haudantäyttöpalvelu tilataan ja maksetaan hautapaikan maksamisen yhteydessä. Haudantäyttöpalvelu alkaa 15.5.2018.

Alueen takaosaan, vasemmanpuoleisen käytävän lähelle on kaivettu valmiiksi hautauoma, jonka reunalla on hautojen varausnumerojen mukaiset numerokyltit. Hautauomassa on pystyssä kaksi levyä. Toinen niistä toimii edellisen hautapaikan vahvistettuna reunana ja toinen asetetaan nyt täytettävän haudan toiseen reunaan pystyyn. Levyt pitävät hautojen täyttöhiekat paikallaan. Alueella liikkuu kettuja ja supikoiria, joten on tärkeää, että haudattava eläin sijoitetaan aivan uoman pohjalle ja hauta täytetään sen jälkeen ympäröivän maan pintaan asti. Levy estää villieläimiä kaivamasta hautaa sivulta päin.

Hautauoman lähellä, käytävän päässä on pressulla peitetty hiekkakasa, kottikärryt ja lapio haudan täyttämistä varten. Kun olette täyttäneet lemmikkinne haudan, nostakaa täytettyjen hautojen välinen levy ylös ja sijoittakaa se nojaamaan lemmikkinne hautapaikan reunalevyä vasten. Näin se on käytettävissä seuraavaa hautausta varten.

Kaupunki huolehtii hautojen nurmettamisesta, kun kaikki saman rivin hautapaikat on käytetty.

3. Muistomerkki haudalle

Lemmikin haudalle voi tuoda nimellisen muistokiven, joka on enintään 50 cm korkea. Haudan voi myös merkitä kauniilla kivellä, joka asennetaan nurmipinnan tasoon. Älkää poistako haudan numerokylttiä, sillä se on haudan tunnus.

4. Hautapaikan jatkolunastus

Hautapaikan varaus on voimassa 15 vuotta, jonka jälkeen hauta voidaan ottaa uuteen käyttöön. Hautapaikan varausaikaa on mahdollista jatkaa aina 15 vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä jatkolunastus maksaa 114,70 €/15 vuotta (sis. alv) ja sen voi maksaa ainoastaan Jyväskylä-infossa. Varautukaa kertomaan haudan tuntomerkit infoon tullessanne (haudan sijainti hautausmaalla ja hautakiven tekstit). Voitte myös tuoda mukananne kuvan hautakivestä. Jatkolunastuksesta huolehtiminen on lemmikin omistajan vastuulla.

Tuhkan sirottelu

Lemmikkien tuhkansirottelupaikka sijaitsee ennen varsinaista hautausmaa-aluetta pysäköintialueen ja hautausmaan aidan välisellä metsäisellä kumpareella. Sirottelupaikkaa ei ole merkitty maastoon. Tuhkat sirotellaan laajemmalle alueelle maan pinnalle.

Tuhkansirottelualueella ei saa kaivaa, jättää tuhkauurnia tai asentaa muistomerkkejä.

Lemmikin tuhkat voi käydä sirottelemassa ilman kaupungille tehtävää ilmoitusta. Tuhkan sirottelusta ei peritä korvausta.

Aluetta hoidetaan talousmetsänä.

Hautojen ja hautausmaan hoito

Hautausmaan hoidosta vastaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala. Aluetta hoidetaan ketona. Kasvillisuus niitetään muutaman kerran kesässä. Alue on säännöllisessä puhtaanapidossa. Pääkäytävät aurataan talvisin.

Haudalle voi halutessaan istuttaa matalia kasveja muistomerkin eteen tai tuoda muistokynttilän. Näiden kasvien hoidosta ja palaneiden kynttilöiden pois viemisestä vastaa hautapaikan varaaja.

Hautausmaalla on pieni puistoroska-astia. Kävijöiden toivotaan vievän kaikki sellaiset roskat mukanaan pois, jotka eivät mahdu roska-astiaan.

Tiedustelut:
Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen[at]jyvaskyla.fi

Lemmikkien hautapaikka Ronsuntaipaleentie 248

Tiedustelut: Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025