Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sisäympäristöongelman selvittäminen

Ohjeita sisäympäristöongelman selvittämiseen löytyy esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen sivuilta:
Mistä apu sisäilmaongelmiin

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdolla on keskeinen osuus sisäilmaolosuhteiden ylläpitäjänä. Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa sisätiloihin ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. 

  Asukas

  • omatoiminen selvitystyö (mitä puutteita asunnossa on havaittavissa)
  • omia asumistottumusten tarkastelu (mm. ilmanvaihto, siivous, yhtiön sisäiset asumisohjeet)
  • mahdollinen lääkärissä käynti oireilun vuoksi
  • yhteys taloyhtiöön (hall pj), isännöitsijään, vuokranantajaan tai huoltoyhtiöön

  Taloyhtiö/asunnon omistaja

  tekee/teettää huoneistossa katselmuksen, jossa selvitetään mm. seuraavia perusasioita:

  • asukkaan kuvaamat ongelmat ja havainnot
  • ilmanvaihdon toiminnan edellytykset, laiteviat, tuloilmalaitteet,
  • venttiilien ja suodattimien puhtaus
  • alustava kosteusmittaus kosteista tiloista (tarvittaessa)
  • asukkaan asumistottumukset, asumisohjeiden huomioiminen
  • havaittavat muutokset pinnoissa
  • lämpötila aistinvaraisesti
  • poikkeavat hajut jne

  Selvittämistyötä varten on julkaistu erilaisia ohjeita, jotka selvittävät osapuolille prosessia ja auttavat asian ratkaisemisessa.

  Mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet

  • asukkaan ohjeistus asumistottumuksissa
  • huoltoyhtiön tai muun yrityksen kautta tehtävä huolto/korjaustyö
  • ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys havaitun ongelman kartoittamiseksi ja sen poistamiseksi, esim. kuntotutkimus ja sisäilmaselvitys sekä korjaussuunnitelma

  Toteutettavat toimenpiteet

  • muita toimenpiteitä ei tarvita, mikäli ongelmat ovat poistuneet
  • asukkaan tulee olla yhteydessä taloyhtiöön, mikäli oireet edelleen jatkuvat
  • mikäli asiaan ole löydettävissä ratkaisua tai asianosaisilla on huomattavia erimielisyyksiä ongelmanratkaisusta, tulee olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen

  Käsittely terveydensuojeluviranomaisessa

  • asunnontarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti
  • asian tultua vireille ympäristöterveystarkastaja on yhteydessä asianosaisiin
  • heidän kanssaan sovitaan tarkastusaika ja he ovat läsnä tarkastuksessa
  • laaditaan tarkastuksesta tarkastuskertomus