Hissirakentaminen ja esteettömyys

Lisätietoja:

Asumisen asiantuntija Piia Sipinen
p. 014 266 5019

Lisätietoja ARAn avustuksista:

Hissiavustus

Estettömyysavustus

Hissi edistää asumisen laatua kaikissa elämän vaiheissa, helpottaa arkea ja lisää asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hissi mahdollistaa apuvälineitä käyttävien itsenäisen toimimisen ja nostaa asunnon arvoa. Liikkumisesteiden poistamisella saadaan myös esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

Hissi – Esteetön Suomi -hankkeen kotisivuilta löytyy hyödyllistä tietoa hissi-hankkeen toteuttamisesta niin asukkaille kuin isännöitsijöillekin.

ARAn hissi- ja esteettömyysavustus

Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esim. ulko-ovien leventäminen, kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Kaupungin oma hissi- ja esteettömyysavustus

Kaupunki myöntää omaa hissi- ja esteettömyysavustusta sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joille ARA on myöntänyt valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen. Hissiavustusta voidaan myöntää kerrostalohissin rakentamiseen asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille, joissa on vähintään 3 kerrosta ja jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Hissin rakentamiseen myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Esteettömyysavustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Esteettömyyskorjauksiin myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustuksen hakeminen

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustusta on mahdollista hakea sen jälkeen kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissi- tai esteettömyysavustuksen.

Kaupungin avustus myönnetään vuosittain käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja se maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti takautuvasti. Pienin myönnettävä avustuksen määrä on 500 euroa.

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asuntotoimi(at)jyvaskyla.fi tai osoitteeseen Hissi- ja estettömyysavustus/Maankäyttö, PL 233, 40101 Jyväskylä.