Terveysaseman ja lääkärin vaihtaminen

Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaihtaa hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan tai muun kuin oman kunnan terveyskeskuksen alueelta. Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen sisällä terveysasemaa voi vaihtaa vuoden välein. Samanaikaisesti voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Valinta koskee lähes kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluja, kuten lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluja, suun terveydenhuoltoa, neuvolapalveluja, terapiapalveluja ja lyhytaikaista terveyskeskussairaalahoitoa.

Siirtymisestä kannattaa keskustella hoitohenkilökunnan kanssa, sillä pitkäaikainen hoitosuhde takaa parhaimman hoitotuloksen. Terveysaseman vaihdon voit tehdä sähköisesti osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla tai asioimalla omalla terveysasemallasi.

Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen sisällä

  • Terveysaseman vaihdon voit tehdä sähköisesti osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla tai asioimalla omalla terveysasemallasi.
  • Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
  • Terveysasemaa voi vaihtaa vuoden välein.

Jos haluat valita terveyskeskuksen Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen ulkopuolelta

  • Jos valitset terveysaseman Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen ulkopuolelta, sinun täytyy toimittaa kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Tulostettava lomake terveysaseman vaihtamiseksi (siirtymisilmoitus) tai www.palse.fi/jyvaskyla
  • Kaikista perheenjäsenistä on laadittava erilliset ilmoitukset.
  • Hoitovastuu siirtyy valittuun terveyskeskukseen viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.
  • Voit vaihtaa terveyskeskusta aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä siitä tehdä erikseen viranomaispäätöstä.

Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella

  • Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy vakituisella terveysasemallasi.
  • Toimita kirjallinen ilmoitus terveysaseman tilapäisestä vaihtamisesta sekä vakituisen että oleskelupaikkakuntasi terveysasemille vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.
  • Tilapäisen oleskelun aikana palvelujen järjestämisestä ja kustannuksista voidaan sopia kuntien kesken myös maksusitoumuksella.

Hoitavan lääkärin vaihtaminen

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava lääkäri toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. (Terveydenhuoltolaki, 49 § Muu valinnan mahdollisuus).

Jos potilas haluaa vaihtaa hoitavan lääkärinsä, potilaan on tehtävä vapaamuotoinen pyyntö perusteluineen häntä hoitavalle terveysasemalle. Pyyntö osoitetaan terveysaseman apulaisylilääkärille.

Valinnanvapauskokeilu on päättynyt 31.10.2019

Lue lisää valinnanvapauskokeilusta Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla