Hyppää pääsisältöön
Kuva
Säästöpossu

Jyväskylän kaupungin arviointikertomuksessa vuodelta 2020 esitetään kaupungin talouden tuloksen muodostuminen kolmella tavalla: 1) tilinpäätöksen mukaisesti, 2) poistamalla tuloslaskelmasta koronapandemian vuoksi valtiolta saadut koronatuet, verotulomenetykset ja kustannuslisäykset ja 3) poistamalla koronapandemian vaikutukset ja lisäksi ottamalla huomioon koronasta kaupungille aiheutuneet säästöt muun muassa sen vuoksi, että palveluja on ollut kiinni. Laskelmat on tehty kaupungin tilinpäätöksessä koronapandemian vaikutuksista annettujen arvioiden mukaan.
 
Kaupungin talous toteutui vuonna 2020 edellistä vuotta paremmin, kun otetaan huomioon koronapandemian vaikutus ja myös siinä tapauksessa, että koronapandemian vaikutus poistetaan. Kaupungin vuoden 2020 talous vahvistui ja toteutui ennakoitua myönteisemmin pääasiassa valtion koronatukien ja avustusten vuoksi. Kaupungin ylijäämä on tilinpäätöksen mukaan 16,4 miljoonaa euroa ja konsernin ylijäämä 16 miljoonaa euroa sekä kertyneet ylijäämät taseessa ovat 36 ja 21 miljoonaa euroa. Mikäli tuloslaskelmasta poistetaan koronavaikutukset, olisi kaupungin tilikauden ylijäämä noin 6,8 miljoonaa euroa. Mikäli lisäksi eliminoidaan koronapandemiasta kaupungille aiheutuneet säästöt, kaupungin talous olisi noin 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä vastaa suunnilleen alkuperäistä talousarviota.

Katso kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointi

Jyväskylän kaupunginhallitus asetti keväällä 2020 taloustoimikunnan, jolle annettiin tehtävä käynnistää talousohjelman laatiminen valtuustokaudeksi 2021–2025. Taloustoimikunnan/FCG Perlaconin loppuraportin 22.2.2021 perusteella sopeutustarve olisi kevään 2021 tilanteen mukaan tuleville vuosille 2022 – 2024 yhteensä 20 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2021 talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Koronapandemiasta on aiheutunut kaupungille hoito- ja palveluvelkaa, johon tulee tulevina vuosina varautua.