Arviointikertomus 2019: Yrittäjyyden edistäminen – Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Yritystehdas Oy

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset

  • Jyväskylässä on onnistuttu oppilaitosten ja kaupungin yhteistyössä yrittäjyyden edistämisessä. Yritystehdas Oy on yhdistänyt eri oppilaitosten yrityshautomopalvelut.
  • Kaupungin suora ja välillinen omistus (yli 60 %) Yritystehdas Oy:stä tekee siitä elinkeinopoliittisesti merkittävän yhtiön, johon kohdistuu omistajapoliittinen intressi. Jyväskylän kaupunginvaltuusto voisi siten asettaa Yritystehdas Oy:lle tavoitteet, joiden toteutuminen raportoitaisiin valtuustolle.
  • Yritystehtaan toiminta kohdistuu uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja kasvuun liittyviin toimenpiteisiin.
  • Kaupungin on varmistettava, että myös yritystoiminnan häiriötilanteille on olemassa selkeät toimintamallit, niihin yritystehtaan toiminta ei vastaa.

Arviointitehtävä

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko Yritystehdas Oy tavoitteensa mukaisesti aidosti yhteinen hautomo, kun peilataan hautomon toimintaa omistajastrategiaan, oppilaitosten toimintaan sekä siihen, millaisilla resursseilla hautomo toimii.

Arvioinnin tulokset

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin yrittäjyyden edistämiseen painottuvia toimintoja on useiden vuosien ajan yhdistetty kokonaisuudeksi, mikä poistaa eri toimijoiden tehtävien päällekkäisyyksiä ja lisää kustannustehokkuutta sekä vaikuttavuutta yrittäjyyden edistämisessä. 

EduFutura on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama osaamiskeskittymä, jolla on yhteistyötä yli oppilaitosrajojen. Vuonna 2018 perustettiin Jyväskylän Yritystehdas Oy, joka on Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteinen palveluyhtiö.

Yritystehtaan päätehtävä on hautomotoiminta, mikä tarkoittaa valmennusprosessia alkuvaiheen kasvuhaluisille yrityksille tarjoamalla tiloja, valmennusta ja verkostoja. Yritystehtaan tavoite on, että Jyväskylään perustettaisiin lisää yrityksiä, työpaikoilla olisi enemmän yrittäjämäistä asennetta ja oppilaitosten yrittäjyyskurssit olisivat täynnä opiskelijoita. Yhtiö tuottaa startup-vaiheen palveluja yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. 

Noin 85 prosenttia ammattikorkeakoulusta valmistuneista sijoittuu työelämään ensimmäisen vuoden aikana. Yrittäjiä heistä on vajaa 4 prosenttia (vuoden 2017 Vipunen tilaston mukaan, kuvio 5 liitteen mukaisessa tuloksellisuusarvioinnissa). 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ulkopuolinen rahoitus on hyvällä tasolla verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa. Ammattikorkeakoulu oli toisella sijalla kymmen eniten ulkopuolista rahoitusta saaneen ammattikorkeakoulun joukossa vuonna 2018, vähän alle 7,9 miljoonaa euroa. 

Yritystehtaan oppilaitoshautomon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa yrittäjyyteen sekä yhtenäistää oppilaitosten yrityshautomotoimintaa. Liikeideoita selvitetään vuodessa noin 250. Kasvuhautomoon pääsy vaatii yritykseltä laajentumispotentiaalia omaavaa omaa tuotetta tai palvelua, riittävää rahoitusta, 2 kokopäiväistä työntekijää ja yhteyttä Jyväskylän alueelle. Hautomoon osallistuu noin 12 startupia / vuosi. Yritystehtaan erottuvuustekijä on, että hautomo valmentaa yrityksien liiketoiminnan lisäksi yrittäjien hyvinvointia sekä suorituskykyä.

Yritystehdas Oy:n budjetti 2019 koostui Jyväskylän kaupungin (485 261 €), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (322 151 €), Jyväskylän yliopiston (286 639 €), Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (226 639 €) maksuosuuksista (yhteensä 1 320 688 €), josta 170 000 euroa oli UusYrityskeskuksen osuutta. Kaupungin rahoitus kanavoituu konsernihallinnon/elinkeinoyksikön kautta. Yritystehtaalle ei ole asetettu kaupungin talousarviossa tavoitteita, vaan ne asetetaan elinkeinoyksikön ja Yritystehtaan hallituksen kautta. 

Elinkeinoyksikön talousarvio vuodelle 2019 oli 30 766 000 euroa ja talousarvio vuodelle 2020 on 30 417 800 euroa.

Katso tuloksellisuusarviointi yrittäjyyden edistämisestä

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset

  • Jyväskylässä on onnistuttu oppilaitosten ja kaupungin yhteistyössä yrittäjyyden edistämisessä. Yritystehdas Oy on yhdistänyt eri oppilaitosten yrityshautomopalvelut.
  • Kaupungin suora ja välillinen omistus (yli 60 %) Yritystehdas Oy:stä tekee siitä elinkeinopoliittisesti merkittävän yhtiön, johon kohdistuu omistajapoliittinen intressi. Jyväskylän kaupunginvaltuusto voisi siten asettaa Yritystehdas Oy:lle tavoitteet, joiden toteutuminen raportoitaisiin valtuustolle.
  • Yritystehtaan toiminta kohdistuu uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja kasvuun liittyviin toimenpiteisiin.
  • Kaupungin on varmistettava, että myös yritystoiminnan häiriötilanteille on olemassa selkeät toimintamallit, niihin yritystehtaan toiminta ei vastaa.